Ang Uwak ay Makapagdadala ng Kapahamakan

Ang mga masasamang nilalang ay napaparusahan kaya naman kailangan mong maging maingat sa’yong pagsasalita at mga kilos dahil baka sa isang pang-iinsulto o pananakit na gawin mo ay may buhay na magdusa. Gugustuhin mo bang mangyari iyon? Marahil kung ikaw ang nilalang na walang konsensiya ay okay lang ngunit kung nakakaramdam ka pa ng guilt, … Continue reading Ang Uwak ay Makapagdadala ng Kapahamakan