Ang Uwak ay Makapagdadala ng Kapahamakan

Ang mga masasamang nilalang ay napaparusahan kaya naman kailangan mong maging maingat sa’yong pagsasalita at mga kilos dahil baka sa isang pang-iinsulto o pananakit na gawin mo ay may buhay na magdusa. Gugustuhin mo bang mangyari iyon? Marahil kung ikaw ang nilalang na walang konsensiya ay okay lang ngunit kung nakakaramdam ka pa ng guilt, sinasabi ko sa’yong magiging kawawa ka lang

Alam mo ba na noon daw unang panahon na ang uwak ay talagang maputi ang kulay ng kanyang balahibo pero dahil sa hindi siya marunong sumunod sa ipinag-uutos sa kanya ay naparusahan siya kaya naman ang kulay niya ay talagang nag-iba na. Kung dati ay maputi ang kanyang kulay ngayon ay maitim na.

Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, gusto mo bang ang kagandahang iyong tinataglay ay bigla na lang mababago? Kahit ang kalaban mo ay wala namang kaangyarihan eo maaari ka pa in niyang maarusahan kapag siya ay sinaktan mo o ipinahiya. Malaki kasi ang posibilidad na ikaw ay kanyang masapak o kaya ay mapatay.

Sa pamahiin, kinakailangan mong mag-ingat kapag nakarinig ka ng huni ng uwak sa inyong bahay. Maaari raw kasing may panganib na darating kaya naman masasabi ko talaga na kailangan mong mag-ingat. At simulan mo rin sa klase ng pag-uugali na mayroon ka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here