ANG UNANG BAGAY NA MAKIKITA MO SA LARAWAN AY MAGKAPAGSASABI NG URI NG LIKAS NA TALINO MONG TAGLAY

0
1132

Rey de Leon

Author/Psychic/Photographer/Blogger

Latest posts by Rey de Leon (see all)

Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang talinong taglay.

Noong 1983, pinangkat ng American developmental psychologist Howard Gardener sa siyam ang uri ng katalinuhan na maaaring taglayin ng isang individuwal.

 1. Naturalist (nature smart)
 2. Musical (sound smart)
 3. Logical-mathematical (number/reasoning smart)
 4. Existential (life smart)
 5. Interpersonal (people smart)
 6. Bodily-kinesthetic (body smart)
 7. Linguistic (word smart)
 8. Intra-personal (self smart)
 9. Spatial (picture smart)

Sa personality test na ito ay matutuklasan mo ang uri ng likas na talino mong taglay. Tingnan lamang mabuti ang larawan at saka ka magpatuloy sa pagbabasa. Ang unang bagay na mapapansin/makikita mo sa larawan ang siyang hahatol.

c/o Editor: Please insert here photo with file name LEONARDO

 1. MGA TAONG NAKATAYO AT NAKAUPO: Isa kang guro at mag-aaral sa buhay na ito. Ikaw ay mahusay na tagapakinig at ang mga payong ibinibigay mo ay talaga namang kapaki-pakinabang. Ang lawak at lakas ng iyong praktikalidad sa buhay ay bunga ng iyong pagiging observant sa paligid na ginagalawan mo.
 2. SI MONA LISA: May mata ka sa detalye. Lahat ng posibilidad na maaaring mangyari ay naalisa mo kaya kadalasan ay hindi ka nagkakamali sa iyong pagdedesisyon. Advance kang mag-isip kaysa karaniwan.
 3. SI LEONARDO DA VINCI: Ikaw ay nagtataglay ng ilang natatanging kakayahan at husay sa sining na siyang magagamit mo upang magtagumpay sa buhay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here