ANG UFO ENCOUNTER NINA ALEJANDRONG DAKILA AT NI COLUMBOS

Noong ika- 11 ng Oktubre  taong 1492, nasaksihan ni Christopher Columbus ang UFO habang nagpapatrolya sa dike ng barkong Santa Maria, bandang alas 10:00 ng gabi. Akala ni Columbus, nakakita lamang siya ng isang liwanag na aandap-andap sa malayong distansiya. Agad niyang tinawag si Perdo Gutierrez na isang maginoong lalaki sa king’s bedchamber na nakakita rin ng kakatwang liwanag gaya niya.

Paglipas ng ilang sandali’y nawala ang kakatwang liwanag at agad ding bumabalik ng ilang beses lalo na kapag gabi. Kapag muli nila iyong nakikita ay tila sumasayaw ng paitaas at paibaba. Mga apat na oras nilang nasaksihan ang liwanag bago makita ang kalupaan ng kontinente ng Amerika.


Noong Marso taong 1676, ang astronomer na si Edmund Halley na nakatuklas ng Halley’s comet ay nakasaksi ng 2 beses ng UFO sightings. Ang kanyang unang UFO sighting ay noong Marso 1676 at nang makita niya iyon ay nasambit niya na tila malaki pa ang UFO sa buwan. Sa tantiya niya, may laki iyong 40 metro paitaas ang nililiparan ng UFO. Aniya ay lumilikha iyon ng tunog na parang mga karwaheng dumaraan sa batuhan. Ang kanyang konklusyon ay may bilis aniya iyong 9, 600 milya kada oras.


Noong 329 B.C naman, itinala ni Alejandrong Dakila ang kanyang nasaksihang 2 great silver shields na nagbubuga ng apoy mula sa tila tambutsong nakapalibot ng pabilog ng sasakyan na kung saan ay nakita niya sampu ng kanyang mga kawal habang tumatawid ng ilog. Nang masilayan nila ang UFO sa itaas ay nagduot naman iyon ng pagkataranta ng kanilang mga elepante, at mga kabayong sinasakyan. Kung kaya, itinigil muna nila ang pagtawid sa ilog.


Dalawang beses nila iyon nakita. Ayon kay Alejandrong Dakila, ang nakita nilang object na hugis plato ay mula aniya sa kalawakan at nagbabalik din sa kalawakan. Dalawang UFO rin aniya ang nakita nila ayon sa kanyang mga historians. Ang tala na iyon ay nasa librong Stranger than Science na isinulat ng American writer na si Frank Edwards noong taong 1959.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here