Ang Sumpa Sa Mga Taong Ganid Sa Pera

Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino ang mga totoong tao at hindi. Kahit saan ka tumingin at kahit saan ka magpunta meron at meron kang matatagpuan na mga taong ganid sa pera. Sila yung mga taong sobra sobra ang ibinibigay na pagpapahalaga sa pera kaysa sa dapat lang na halaga nito. Ito na ang nagpapaikot sa kanilang mundo at hindi na sila nakakakilala ng tunay na kaligayahan. Ang mga ganid sa pera ay wala na ring pakialam sa kanilang kapwa dahil mas prayoridad nila ang pera. Kahit pa dumating sa punto na nakakagawa na sila ng pag-abuso at panlalamang mapunta lamang sa kanila ang inaasam na dami ng pananalapi.

Ang isang tao na wala ng laman ang utak kundi pera at paano palalaguin ito ay makararanas ng sumpa sa mga ganid sa pera. Ang sumpang ito ay maaring hindi niya mapansin dahil aakalain niya na kaya niyang mabuhay ng perpekto kung magagawa niyang paramihin ang kanyang salapi. Ang hindi niya alam, ang buhay niya ay mas masahol pa sa pinakamahirap na tao. Dahil siya ay hindi makakaranas ng tunay na kaligayahan na hindi maibibigay ng salaping kanyang sinasamba. Hindi niya alintana na siya ay nabubuhay na pala sa kamiserablehan dahil nagagawa siyang paikutin ng pera na hindi naman niya madadala sa huling hantungan.

Bukod dito, ang taong ganid sa pera ang siyang pinakamalapit sa mga evil spirits. Ang mga ito ang nag-uudyok sa kanya para gumawa pa ng masama sa ngalan ng salapi na ang tanging kapalit lamang ay kaligayahang huwad. Kung wala siyang maibibigay na pagmamahal sa kapwa ay wala rin siyang makukuhang tunay pagmamahal mula sa kanila. Magtagumpay man siya sa masama niyang hangarin sa kasalukuyan, sa huli ay mapagtatanto rin niya na nabuhay pala siya sa tila impyerno sa lupa. Wala siyang tunay na kaibigan, pamilyang nagmamahal ng totoo at mga taong may tunay na malasakit. Dahil alam nila na walang ibang makapagpapasaya sa kanya kundi ang pera.

Kaya kung ayaw mong mabuhay sa sumpa ng tadhana , huwag kang maging ganid. Ibigay mo kung ano ang para sa iyong kapwa at matutong magbahagi sa iba. Ikaw ang magpatakbo sa pera pero huwag na huwag mong hahayaan na ito ang magpatakbo sa’yo. Dapat alam mo kung hanggang saan lamang ang halaga na kaya nitong ibigay sa’yo. Dapat mong malaman ang wastong paggamit dito upang hindi ikaw ang magamit nito laban mismo sa iyong sarili dahil kung hindi’y ikaw na rin ang magtutulak sa sarili mo patungo sa bangin ng kalungkutan at kamiserablehan ng buhay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here