Ang Sumpa kay Zacharias Aspiras: Prologue

NALUKOT ang ilong ni Zacharias. Amoy burak na hindi niya maintindihan kaya naman bumiling siya nang higa.Bakasakaling sa pamamagitan nu’n ay mawala ang mabahong amoy.

Napamura tuloy siya. Kaya kasi hindi pa siya dumidilat ay dahil ibig niyang ituloy ang kanyang panaginip. Nakikipag-sex siya sa isang napakagandang babae. Super bango raw nito kaya ayaw na niya itong tigilan hangga’t hindi nawawala ang bango nito.Maliban pa roon, napakagaling nito sa sex. Alam na alam daw nito ang iba’t ibang style at posisyon kaya naman enjoy na enjoy siya. Hindi siya nagsasawa kahit nakailang round na sila.

Damn! inis niyang sabi dahil ‘di na talaga niya kayang tiisin ang amoy. Bumaling na naman tuloy siya sa kabila at ini-extend niya ang kanyang kamay. Gusto niyang yakapin ang kanyang unan pero hindi malambot na bagay ang kanyang nahawakan. Bukod sa matigas na ‘yun, malagkit pa.

Malagkit? nagtataka niyang tanong sa sarili. Hindi pa man siya nakaka-recover sa katanungang iyon ay mayroon ng mabigat na brasong dumantay sa hubad niyang katawan kaya naman napadilat siyang bigla. Mas lumala kasi ang nakaririmarim na amoy!

“Good Morning!'” masiglang bati sa kanya ni Baninay.

Gusto niyang sumigaw. Ibig niyang magwala pero hindi niya magawa. Hindi nga siya makakilos. Pakiramdam niya tuloy ay may kumokontrol sa kanya kaya ang tangi lang niyang nagawa ay ikurap ang kanyang mga mata.

Shit, anong nangyayari sa kanya?

Hindi maaari ito.

Sya si Zacharias Aspiras. Sa edad niyang 32, isa na siyang matagumpay na negosyante. Ang Z Toy Store niya ay talaga namang matagumpay na. Hindi lang dito sa bansa kundi sa marami pang bansa.        Beinte tres pa lang siya, naging independent na siya. ‘Yon kasi ang instruction sa kanilang magkapatid ng kanyang mga magulang. Kapag nakapagtapos na sila ng pag-aaral, kailangan na nilang buhayin ang kanilang mga sarili. He took up Business Management kaya naman ang pagpapatayo ng negosyo ang ginawa at pinili niyang magkaroon ng toy store. Hindi naman kasi mauubusan ng bata sa mundo kaya siguradong laging may papasok sa toy store siya at bibili ng kanyang mga laruan. Ngunit, nang mga sandaling iyon, pakiramdam niya’y siya ang napaglalaruan.

Paano ba naman kasi niya iyon ‘di iisipin, eh hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makagalaw at hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit katabi niya sa higaan si Baninay. Ngayon tuloy ay parang gusto niyang magsisi dahil kinuha pa niya itong katulong sa agency. Kunsabagay, wala naman siyang ibang pagpipilian. Kailangan ay mayroong nagsu-supervise sa kanya.

Oh no! gusto niyang isigaw . Kahit naman mahilig siya sa sex, hindi niya papatulan si Baninay, for God sake!

Mataas rin naman  ang standard niya sa pagpili ng babae. Hindi maaaring kung sinu-sino lang. Kailangan siyempre maganda, makinis at seksi. Unlike na Baninay na kabaligtaran ng babaeng gusto niya. Maitim, chubby at hindi kagandahan. Kaya…

Damn!

Pumitik ito at nagawa na niyang kumilos.

“What the hell is happening?” hindi makapaniwalang tanong niya. Dahil sa nagawa na niyang kumilos, bumalikwas na siya nang bangon. Sabi niya sa sarili, kailangan niyang matakasan ang sitwasyon na iyon.

“Hep, hep, hep,” wika nito dahilan para mapahinto siya sa paghakbang. “Hindi ka puwedeng umalis.” Wala man itong karapatan na pigilan siya pero hindi naman niya ito kayang singhalan. Ang nagawa lang niyang gawin ay lingunin ito.

“Dito ka lang.”

Tumango siya kaya naman gusto niyang saktan ang sarili. Hindi siya makapaniwala na magiging sunud-sunuran siya sa isang tulad ni Baninay at mas kinabahan siya nang lumapit ito.

“Alam mo bang may nangyari sa atin?” nakangising tanong nito.

“No!” gilalas niyang sabi. Hindi niya iyon kayang paniwalaan.

Kumunot ang noo nito. Hindi makapaniwala sa kanyang ibinulalas. Pinilit lang kasi  niya ang sarili na iyon ang sabihin.

“Nagagawa mo na akong kontrahin?” hindi makapaniwalang sabihin nito pero nag-isip. “Kahit naman yata ganyan ka ay naniniwala ka pa rin kay God kaya kahit paano ay may proteksyon ka.”

Kumunot ang noo niya sa disappointment na nagawa niyang maaninag sa boses nito. “Natural.”

Nanlaki ang mga mata nito. “Dapat sinusunod mo ang gusto ko.”

“Ano?”

“Gusto kong pakasalan mo ako.”

“No way!” matigas  niyang sabi. Bukod sa hindi siya sigurado kung may nangyari nga ba sa kanila, hindi rin siya naniniwala sa kasal. Kontento na siya sa patikim-tikim sa babae. Sa puntong iyon, bumalik sa isipan niya ang nangyari. Isang maganda at super bangong babae ang dinala niya sa kanyang silid kaya ngayon nanlaki ang kanyang mga mata. “Nasaan na siya?”

“Ang magandang girl ba ang hinahanap mo?” ngiting-ngiting tanong nito sa kanya.

“Yes.”

“Ako ‘yun.” nagmamalaki pa nitong sabi.

“Adik ka ba?” buwisit niyang tanong. Hindi na nito sinagot ang kanyang tanong, ngumiti na lang ng pagkatamis-tamis kaya sumungaw ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Pagkatapos nu’n nakita niyang nag-iba-iba ang hitsura nito. Nagpapalit-palit ito, si Baninay at ang magandang babae. Kaya naman, gilalas na gilalas siya. “Jesus Christ!”

“Bilib ka na ba sa powers ko?” nagmamalaking tanong nito sa kanya.

“Powers? Kapangyarihan?” hindi makapaniwalang bulalas niya. Para sa kanya, isang kalokohan ‘yung may taong nagtataglay ng kapangyarihan. Hindi man siya madalas na nagsisimba, kay God lang siya naniniwala. Ngunit, hindi naman siya maaaring magkamali sa kanyang nakita. Talagang nagpapalit-palit ito ng  anyo. Gayunman, gusto pa rin niyang maniwala na pinaglaruan lang siya ng kanyang imahinasyon.

“Maniwala ka man o hindi, makapangyarihan ako at ang angkan namin. May kapangyarihan kaming magpataw ng sumpa sa taong nang-agrabyado sa amin at kaya rin naming kontrolin ang isipan ng…”

“Wala akong kasalanan sa’yo.”

“Pinakialaman mo ako tapos wala kang balak na pakasalan ako.”

“Nilinlang mo ako.”

“Kahit na. Hindi ka dapat pumapatol sa babae kung hindi ka naman pala seryoso. Ang mga nilalang lang na walang pakialam kung sino ang kanyang partner, eh, mga hayop. Bakit, aso ka ba?”

Sa halip na sagutin niya ito dumiretso siya sa cr at doon siya nagsuka nang nagsuka. Hindi niya kasi kayang tanggapin ang nalaman. No wonder kaya ganu’n ang amoy ng kanyang silid. Sa tingin kasi niya hindi marunong maligo ng mabuti ang babae.

“Huwag kang OA!” natatawang sabi ni Baninay. Hinagod nito ang kanyang likod.

Tinabig niya ang kamay nito. “Don’t touch me!”

“Akala ko ba, you like me?” natatawang tanong nito.

“HIndi ikaw ang gusto ko, ‘yung magandang babae.”

“Iisa lang kami.”

“Magkaiba ang mukha ninyo.”

“At dahil doon, hindi mo na ako gusto?”

“Yes.”

Naningkit ang mga mata nito. Maya-maya ay tumaas-baba na ang dibdib. “Kung ganoon, ikaw ang tipo ng lalaki na nananamantala sa kahinaan ng mga kababaihan kaya dapat kang maparusahan,” nagbabantang sabi nito.

“Hell!” wika niya ng maramdaman niyang may unti-unting may nababago sa kanya pagkaraan ay bigla na lang siyang napa-‘awoo’. Kaya tumakbo siya sa harap ng salamin at nanggilalas siya sa kanyang nakita. Isa na siyang…AsPin???!

 

 

                                        

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here