Ang Sumpa kay Zacharias Aspiras

ROMANCE; FANTASY

 

Si Zacharias Aspiras ang tipo ng lalaki na hindi naniniwala sa kasal pero hindi naman mabubuhay na walang sex kaya naman ang bawat babae na nagkakagusto sa kanya ay kanyang pinapatulan. Sabi nga niya, nararapat lang na paligayahin niya ito.
Ngunit, isang babaeng nagngangalang Baninay ang nagkagusto sa kanya. Ibig makuha hindi lang ang kanyang katawan kundi pag-ibig kaya naman ibig nito na magpakasal sila. Siyempre, tumutol siya dahil hindi nga siya ang tipo ng lalaki na nagpapakasal. Ngunit, ang problema, isang nilalang ang nagparusa sa kanya at ginawa siyang aso. Magiging normal na tao lang daw ulit si Zacharias kung may babaeng makakatulong sa kanya para alisin ang sumpa.
Paano mangyayari iyon, kailangan ay may babaeng natatanggap at magmamahal sa kanya sa kabila ng kalagayan niya.
Hanggang sa makilala niya si Chippy Mendoza, 21, single at virgin. Naisip niyang ito ang taong makatutulong sa kanya mawala ang kanyang sumpa. Kaya naman, ipararanas niya rito kung gaano kasarap ang sex. Baka sa pamamagitan noon ay baka magawa siya nitong mahalin.
Kapag nangyari iyon, magiging normal na tao na siya.      
Pero, paano kung ang babaeng magmamahal sa kanya ay nakatakdang mamatay, makakaya ba niyang tanggapin?

READ HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here