ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 20

Nitongnakaraang mga araw ay tinalakay natin ang Productive Cycle ng Limang Elemento,ngayon naman ang tatalakayin natin ay ang Destructive Cycle of the FiveElements.  Nitong nakaraang mga araw ay tinalakay natin ang ProductiveCycle ng Limang Elemento, ngayon naman ang tatalakayin natin ay ang DestructiveCycle of the Five Elements.  

Samantala ang maling  ikot o ayos ng Limang Elemento na hindi dapat gawin sa inyong bahay, sa inyong business site o sa lugar na madalas nyong puntahan na  tinatawag na Destructive Cycle ay ganito:

Ang Tubig ay sinusundan ng Apoy, tapos ang sumusunod sa Apoy ay ang Metal, pagkatapos ng Metal ay ang Wood at pagkatapos ng Wood ay ang Earth o Lupa at pagkatapos ng Lupa ay ang Water – maling ayos ang pagkakasunod-sunod na nabanggit.

Nangyari dahil kung uunahin ang Tubig tapos ay isusunod ang  Apoy sentido komon na papatayin lamang ng Tubig ang Apoy.

Kung ang kasunod naman ng Apoy ay ang Metal, magbabaga ang Metal hanggang sa ito ay malusaw.

Habang kung ang kasunod ng Metal ay ang Kahoy, madudurog naman ang kahoy, mapupulbos hanggang sa tuluyang matunaw.

Samantala kung ang kasunod naman ng Kahoy ay ang Earth o Lupa na wala namang Tubig o Water, malalason lamang ang Lupa.

At kung ang kasunod naman ng Earth o Lupa ay ang Tubig, ang mangyayari tatabunan lang ng Lupa ang Tubig hanggang sa ang tubig ay mawala.

Tandaang kapag mali ang ayos ng Limang Elemento sa iyong bahay, sa inyong silid o sa inyong business site ito ay magdudulot ng kahirapan, kalungkutan, pagkakasakit, paghihiwalay ng mag-asawa at iba pang negatibing pangyayari sa inyong buhay, kaya dapat sa pag-aayos ng Limang Elemento sa pagdidisplay sa inyong bahay o kung saan man, siguraduhin ninyong nasa tamang ayos ang Limang Elemento upang kayo ay magkaroon ng isang maunlad at masaganang pamumuhay.

Sa aktuwal na pagdidisplay ganito ang hindi dapat mangyari: Wag na wag gagawin na ang katabi ng Aquarium  (water ) ay ang Ilaw na Maliwanag (fire), o kaya naman itatabi ang Aquarium sa mga maiinit na bagay, tulad ng ref, kalan at iba pang kasangkapang madaling mag-init o umiinit. 

Kapag gusto mong magkaroon ng liwanag ang inyong Aquarium, wag mong lalagyan ng “electrical light” malamang na darating ang panahong may makuryente sa inyong tahanan sa ganyang ayos. Sa halip, mas mainam pang ang inyong Aquarium kung gusto mo ng liwanag ay nasisikatan ng natural na liwanag ng araw sa umaga. 

Ang isa pang maling ayos ay kapag ang katabi ng Ilaw na Maliwanag (fire) ay ang Pendulum (Metal), habang ang katabi ng Pendulum ay ang Halaman (wood), at ang katabi ng Halaman

ay ang Figurine na Yari sa Lupa (Earth), habang ang katabi ng Figurine na Gawa sa Lupa ay ang Aquarium o Fish Bowl. Muli, wag mong gagawin ang ayos na nabanggit dahil ito ang tinatawag na Destructive Cycle na hindi dapat gawin sa loob at labas ng bahay, sa business site at sa iba pang lugar na madalas nyong puntahan, dahil ang “destructive”  na ikot na ito ng Limang Elemento  ay magdudulot ng matinding suliraning pang-pinansiyal, pagkakasakit sa bawat miyembro ng pamilya, pag-aaway ng mag-asawa, kaimmoralan, at ibat-iba pang uri ng kamalasan ang maaaring maganap sa nasabing lugar na may “destructive cycle” ng Limang Elemento.  

 (Marami pa tayong Sikreto ng Punsoy na ibabahagi sa inyo sa susunod na mga araw. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa mga artikulo ni MAESTRO HONORIO ONG. Kung may roon kayong katanungan maaaring i-comment ang inyong tanong sa ibaba o kaya’y mag-send ng inyong message sa philippineone.com. Masaya at libre namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po – MHO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here