ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 15

Ang pagsasama ng Masculine at Feminine Energy

Sa unang araw ng paglalang nang gawin ang tao mapapansing sadyang nilagyan ng masculine energy, ito ang lalaki at feminine energy, (Larawan 1.) ito ang babae na sa sandaling nagniig, nagsama, at nag isa – isang malusog na sanggol ang mabubuo.

 Para sa mga Chinese mystic, ang kapangyarihang magka-tumbalik na ito, na hindi puwedeng paghiwalayin ay ang Yin at Yang.

Ang Yin ay ang feminine o babaing lakas, babaing puwersa o babaing enerhiya, habang ang Yang naman ay ang masculine o ang lalaking puwersa, ang lalaking lakas o ang lalaking enerhiya.

Ibig sabihin “ang Yin ay ang “passive energy” – ang lakas na pahigop, pakabig,  pahila, o pa-hatak, habang ang Yang ay  ang “active energy” – ang lakas na galing sa labas, pabuga, patulak at pakadyot.

Sa usapang sexualidad at sa panahon ng pagtatalik o pagawa ng bata ng mag-asawa, ito ring lakas na ito ng Yin ang humihigop papaloob sa Yang na kumakadyot namang papasok.

Habang nangyayari ang pagtatalik nagkakaroon ng kakaibang “harmony” at di maipaliwanag na “sarap” na namamagitan sa mag-asawa. Sa aktuwal na senaryo ng pagniniig, magbubuga ang Yang (masculine energy) ng sperm cell, na hihigupin naman ng Yin (feminine energy) habang naglalabas ng egg cell at sa loob ng bahay-bata ng isang babae, magsasama ang init (yang) at lamig (yin),  mga ilang sandali lang, lilipas ang ilang araw at ilang buwan, dahan-dahang  mabubuo ang bunga ng pagniniig  – ang panibagong baby o sanggol.

Isipin sumandali at muli nating ipagdidiinan, ang nakakikilig at napakasarap na experience na tinatawag nating “sex” o paglikha ng panibagong buhay ay siya ring “pagsasama ng masculine at feminine energy na nagbubunga ng harmony at completeness na humahantong nga sa pagbuo ng panibagong buhay, na kumakatawan sa fetus o sa sanggol na nasa sinapupunan ng isang babae.

*****

(Marami pa tayong Sikreto ng Punsoy na ibabahagi sa inyo sa susunod na mga araw. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa mga artikulo ni MAESTRO HONORIO ONG. Kung may roon kayong katanungan maaaring i-comment ang inyong tanong sa ibaba o kaya’y mag-send ng inyong message sa philippineone.com. Masaya at libre namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po – MHO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here