ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 14

Ang magkasalungat na puwersang Yin at Yang

Upang mas lalo ninyong maintidihan, ang tungkol sa Yin at Yang, uulitin natin itong muli para malinaw na malinaw: Ganito yon:

Ayon sa mga Chinese philosophers at sa mapagnilay na  mga Chinese mystics, kaya patuloy na tumatakbo ang paglalang o ang existence o ang mismong buhay natin sa mundong ito pati na rin ang pag-inog ng mundo, kaya ito ay nanatili ay dahil sa dalawang magkasalungat na puwersang Yin at Yang.

At tulad ng nasabi na, ang tawag sa magkasalungat na puwersang ito subalit laging magkaugnay (complementary forces or complementary energy) na hindi pwedeng paghiwalayin ay ang Yin at Yang.

Madaling mauunawaan ang prinsipyo ng Yin at Yang kung ihahambing ito sa Western philosophy na “dualism”  at “parallelism”.

Ang ibig sabihin ng  dualismo at paralelismo, ay umaandar ang lahat ng bagay ayon sa kilos at galaw ng magka-opposite na lakas o magkasalungat na  kapangyarihan.

Laging “may dual” o “dalawahang lakas” na magka-parallel.

Ito rin ang tinatawag sa subject na Metaphysic na complementary forces.

Ilang halimbawa nito ay ang Gabi at Araw, Ang Dilim at Liwanag

Ang Mabuti at Masama at ang mismong tinatawag na Buhay at Kamatayan.

Sa mga ehemplong banggit, mawawaring hindi tatakbo ang isang araw kung walang pagsapit ng liwanag (umaga) at pagdatal ng kadiliman (gabi).

Bagamat magka-kontra ang Dilim at Liwanag, gayon din ang Umaga at Gabi, hindi naman maaaring mawala ang isa sa kanila, sa dahilang kapwa “isang buong lakas” sila upang maganap tiklado ng bawat sandali  at itakda ang bilang ng pag-usad ng panahon.

Ganito din naman ang  Mabuti at Masama. Isipin mong maigi, kung puro mabuti wala

ng pagsisidlan ang depenisyon ng salitang Masama?

Kaya nga sa malalim na pilosopiya, mapapaisip ka, tunay ngang nagkakaroon lamang ng value, katuturan o halaga ang Kabutihan kung may comparison sa gawa o gawi ng Kasamaan.

Isipin mo, kung puro mabuti ang lahat ng tao, paano pa lalabas sa bokabularyo at diwa ng tao, ang salitang masama, gayong puro na nga sila mabuti?

Ganon din naman, kung halimbawang puro “masama” ang lahat ng tao, saan manggagaling ang salita o ideya ng “buti”, gayong wala namang ganitong existence. 

Kaya nga mula ngayon kapag tinawag kang “ganda” magpasalamat ka sa mga “pangit” dahil kung walang pangit, palagay mo mare-recognize kaya ang iyong kagandahan. Hindi kaya?

Dahil kung puro magaganda ang lahat ng tao, ang “gandang” iyan ay wala naring kabuluhan, dahil wala namang “pangit” na pagkukuparahan ng iyong kagandahan.

 

(Marami pa tayong Sikreto ng Punsoy na ibabahagi sa inyo sa susunod na mga araw. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa mga artikulo ni MAESTRO HONORIO ONG. Kung may roon kayong katanungan maaaring i-comment ang inyong tanong sa ibaba o kaya’y mag-send ng inyong message sa philippineone.com. Masaya at libre namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po – MHO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here