ANG SIKRETO NG PUNSOY: Ang Productive Cycle ng Limang Elemento

Napaka-halagang malaman mo muna ang tamang pag-aayos, o angpagkakasunod-sunod kung paano ididisplay sa ating bahay, sa ating business siteo sa ating kapaligirang madalas nating puntahan ang Limang Elemento, upangmagkaroon ng tinatawag na “constructive or productive cycle”.

Tandaang pinaniniwalaan ng mga Chinese’s philosophers na kung tama ang ikot o pagkakasunod-sunod ng Limang Elemento ito ay magbubunga ng kasaganaang pang-materyal, kalusugan sa bawat miyembro ng pamilya, kaligayahan sa pakikipag-relasyon at tagumpay sa anomang bagay na ating inaambisyon.  

Samantala, kung mali naman ang pagkakaayos ng Limang Elemento, ang enerhiyang ilalabas nito ay magdudulot ng “destructive cycle” – kasawian sa pag-ibig, pagiinggitan at pag-aaway ng pamilya, kahirapang pang-materyal, pagkakasakit, pagkabaon sa mga pagkakautang, matinding kalungkutan at kabiguan sa anomang ating inaambisyon.

Ang tamang ayos o ikot ng Limang Elemento para sa Productive Cycle ay ganito:

Una ang Tubig, pagkatapos ay ang Kahoy, kasunod ang Apoy, ang Lupa at ang pang huli ay ang Metal. Ito ang pinaka-mabuti at pinaka-mapalad na ayos, na tinatawag nga nating productive clyce” ng Limang Elemento.

 Gagawin mo ang ayos at pagkakasunod-sunod na nabanggit dahil sa ganitong prinsipyo:

Ang Tubig ay nagdudulot ng pagsibol at paglago sa Kahoy o sa mga Halaman, habang ang Halaman naman ay nagiging Kahoy na siyang iginagatong upang magkaroon ng Apoy.

Ang Apoy naman ang nagpapainit sa Lupa upang magkaroon ng enerhiya, at upang magkaroon ng lakas at buhay.

Habang ang Lupa, sa kanyang katagalan at sa papapainit na ginawa ng Apoy ay nakakalikha ng
Bakal o Metal, habang ang Metal ay nagko-contribute upang magkaroon ng dagdag na enerhiya at sigla ang tubig.

Kapag ganyan ang naging ayos, ikot o cyle ng Limang Elemento, ang nasabing lugar, ay magkakaroon ng isang maunlad at masaganang kapaligiran. 

Sa aktuwal na pagdidisplay ganito ang dapat: Ang katabi ng Aquarium (water) ay Halaman (wood), habang ang katabi ng Halaman ay Ilaw na Maliwanag (fire) at ang katabi ng Ilaw na Maliwanag ay ang Figurine na yari sa Lupa (Earth) at ang katabi ng Lupa ay Pendulum (Metal) at ang katabi ng Pendulum ay ang Fish Bowl o Aquarium uli. – Ang pagkakasunod-sunod na binanggit sa itaas ang tinatawag na Productive Cycle ng Limang Elemento, na magiging mabisa na  magdudulot ng kalusugan sa bawat miyembro ng pamilya, magbibigay ng maligayang pagmamahalan sa mag-asawa, at maghahatid sa buong mag-anak ng isang maunlad at masaganang pamumuhay. 

Itutuloy….

(Marami pa tayong Sikreto ng Punsoy na ibabahagi sa inyo sa susunod na mga araw. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa mga artikulo ni MAESTRO HONORIO ONG. Kung may roon kayong katanungan maaaring i-comment ang inyong tanong sa ibaba o kaya’y mag-send ng inyong message sa philippineone.com. Masaya at libre namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po – MHO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here