ANG SIKRETO NG PUNSOY: Ang Limang Elemento

ni Maestro Honorio Ong

 

Ang Limang Elemento

Bukod sa “chi” na tinatawag na universal breath o cosmic energy, ang mga Chinese philosophers ay naniniwala rin sa Limang Pangunahing Elemento o Limang Sangkap na pinamamahayan din ng kakaibang puwersa o enerhiya. Ang Limang elemento ay ang Tubig, Kahoy, Apoy, Lupa at Metal.

Ang Limang Elemento.

Kung magbabalik aral ka sumandali nuong nag-aaral pa tayo sa high school maaalalang ang saktong depenisyon ng subject na Physics ay “the scientific study of force.”

May dalawang uri ng enerhiya o force.  Ito ay ang tinatawag na Potential Energy at ang Kinetic Energy.

Ang Potential Energy, ay ang lakas na hindi gumagalaw, habang Kinetic Energy ay ang energy in motion o lakas na gumagalaw.

Tulad ng nabanggit, ang Potential Energy ay ang mga enerhiya o lakas na hindi gumagalaw, ika nga “energy at rest”, ngunit kahit na naka-rest, may naka-stock, nakaimbak, o nakatago pa ring enerhiya sa nasabing bagay. Kaya ito nabansagang “energy at rest.”

Halimbawa ang Tubig (water), sa isang mataas na bundok ay halos walang saysay. Hindi siya kumikilos duon at hindi gumagalaw. Ngunit kapag ang pinagmumulan ng tubig ay inipon at hinarangan at pagkatapos ay pinaagos ng ubod ng lakas, ang tubig na kanina ay ‘energy at rest” ay mahuhulog sa ubod ng taas na pinanggalingan, na siya naman nakakalikha ng “hydraulic energy” na pinangagalingan ng kuryente, tulad ng Maria Cristina Falls sa Mindanao. Iyong kaninang naka-stock na lakas ng tubig na “potential energy” ay naging “kinetic energy” na nagbigay ng elektrisidad.

Ganon din naman kapag ang tubig ay ginamit na pandilig, nakapagpapalago ito ng mga halaman.

Ang Limang Elemento ay ganon din. Halimbawa, ang Puwersa ng Tubig o Water Energy, tulad ng naipaliwanag na, – ito ay may naka-imbak na lakas, na sa sandaling pinagalaw o ginising ang lakas na ito ay halos di kayang sukatin ang puwersa na kanyang ilalabas, o sabihin na nating may pambihirang kapangyarihan ang tubig.

Ang Apoy (fire) ay ganon din, nagmumula sa isang maliit na kislap na apoy na sa sandaling lumaki at lumawak ay may kakayanang sumunog sa isang matayog na kabundukan, ng mataas na building, ng mga kabayahan o ng isang buong Bayan o Barangay.

Ganon din naman kapag ang apoy ay ginamit na pamparikit nakapagluluto ito ng ating mga kinakain sa araw-araw.

Ang Kahoy (wood) ay ganon din, halimbawang hindi mo pa ipinanggagatong wala pa itong lakas na maibibigay. Subalit sa sandaling iginatong mo na, ang substansiya ng kahoy ay nagsisilbing lakas ng apoy.

Maaari din namang ang isang kahoy ay walang saysay, ngunit sa sandaling gawin mo itong haligi ng bahay, kaya nitong buhatin ang anumang bigat na sa kanya ay ipapapasan.

Ang Lupa (earth) ay ganon din, wala itong saysay sa pag-aakala ng marami, ngunit sa ilalim ng lupa, hinuhogot ang tinatawag na geothermal energy na pinanggagalingan din ng elektrisidad. At alalahanin ding sa sandaling ikaw ay namatay, elementong lupa din ang tatabon sa iyong bangkay, at makalipas ang ilang taon, babalik din sa lupa ang iyong pisikal na katawan.

Ganon din naman alalahaning sa lupa itinitirik ang ating bahay, at ang malawak na kalupaan din ang ating nilalakaran sa araw-araw.

Ang Metal ay ganon din, maaari walang lakas habang ito ay nakapahinga o di ginagamit. Ngunit tulad ng metal na kung tawagin ay “uranium at plutonium”, na sa sandaling basagin at pasabugin, nagbibigay ito ng hindi matatawarang ubod ng lakas na puwersa na kung tawagin ay nuclear energy.

Sa madaling salita, sa aktuwal na pag-aaral at pagsusuri na ibinase sa siyensiya o sa pisika, mukhang tama ang mga Chinese na ang buong sangsinukob, pati narin ang mismong katauhan ng tao o sabihin na nating ang lahat ng nilikha, ay may basic components o sangkap na tinatawag at ito ay ang Limang Elemento. At sa bawat elementong ito ng Tubig, Kahoy, Apoy, Lupa at Metal may nananahang pambihirang puwersa o napakalakas na enerhiya. Nangyari, dahil ang Limang Elementong ito ay mayroong hindi lang mahiwagang sangkap, bagkus tulad ng nabanggit na, may potential itong maging isang dambuhalang enerhiya na kapag nagamit ng  tao, sa tamang paraan at tamang diskarte, tunay ngang  isang napakalaking pag-unlad at pambihirang kapangyarihan ang mapapakinabangan ng sinomang gagamit nito.

(Marami pa tayong Sikreto ng Punsoy na ibabahagi sa inyo sa susunod na mga araw. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa mga artikulo ni MAESTRO HONORIO ONG. Kung may roon kayong katanungan maaaring i-comment ang inyong tanong sa ibaba o kaya’y mag-send ng inyong message sa philippineone.com. Masaya at libre namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po – MHO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here