ANG SEKRETO NG PAGKAKAROON NG POSITIBONG KAISIPAN

1040

Napakalaking factor sa pagdedetermina ng klase ng buhay mayroon tayo ang ating way of thinking. Ang pagiging nega ay walang mabuting idudulot sa iyong buhay. Ang negative thinking ay nagmumula sa ating maling desisyon at behavioral pattern.  Ngunit minsan, nakakahawa rin ang negative vibes sa paligid.

        Aking tatalakayin sa inyo ang pinakamabisang paraan upang hindi ka maging alipin ng negatibong pag-iisip.

1.   Maging realistic ka. Isa ang disappointment sa dahilan ng ating negative thoughts. Nagsisimula ang disappointment sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Upang maiwasan ito, matutong tanggapin ang realidad ng buhay. Oo at hindi masama ang magkaroon ng high standard sa buhay pero muli, aking ipinapaalala na maging realistic naman sa mga standards na isini-set mo sa buhay mo. Tanggapin mo ang katotohanan ng buhay na lahat ay may limitasyon. Matutong umunawa sa mga limitasyon ng buhay at huwag na huwag kang aasa na lagpas pa sa itinakdang limitasyon ng isang bagay upang hindi ka ma-disappoint sa dakong huli.

2.   Let go and forgive. Malamang ang iyong sasabihin—magaling sabihin, pero mahirap gawin lalo na at kung ikaw ang nasa sitwasyon. Oo, mahirap talagang gawin pero, kung gusto  ay may paraan. Kung sinaktan ka ng isang tao, huwag kang magpaalipin sa negative actions na ginawa niya sa iyo. Isipin mo na lang na parang binibigyan mo ang taong iyon ng ganap na kontrol sa iyong buhay. Gusto mo ba iyun? Siyempre hindi. At ang pinakamagandang paraan na magagawa mo upang maputol mo ang negative ties na nagbibigkis sa inyong dalawa ay matuto kang mag-let go and forgive. I-let mo na ang taong iyon, at i-forgive mo na ang kasalanan niya sa iyo. Makikita mo at giginhawa ang iyong buhay.

3.   Think big. Oo, think big! Kapag kasi nagpatali ka sa isang sitwasyon o pangyayari na alam mo namang hindi mo kontrolado, magiging alipin ka ng negative thoughts and emotion. Ngunit, kung ikaw ay may malawak na kaisipan, hindi ka magsi-settle down sa isang bagay na wala namang mangyayari. Sabi nga, do not cry over a spilled milk. Sa halip na magmukmok sa isang tabi, start to think big. Ayusin mo ang iyong sarili. Mangarap ka. Magkaroon ka ng motivation sa buhay mo. Lumipad ka.

4.   Meditate. Ang meditation ay isang ancient technique upang mapanatiling balanse ang iyong spiritual at physical aspect. Napakalaki ng maitutulong ng meditation upang ma-klaro mo    ang iyong isipan.  Magnilay ka. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here