ANG PROPESIYA NI NOSTRADAMUS SA KAMATAYAN NI KING HENRY II

Ravenson Biason

Sa ating pagtatalakay sa mga propesiya ni Nostradamus na nakasulat sa kanyang aklat na ‘The Prophecies’, (sa kalipunan ng mga talatang tinatawag na ‘The Centuries’) ay may sinaalang-alang po tayong mga pag-aaral tungkol dito.

Para makapaglagay ng mga simpleng termino, naglagay si Nostradamus ng tatlong wika at pinagsama-sama iyon na may bahid ng simboliko at mga misteryosong mensahe. Pagkatapos ay iniayos sa anyong apat na linya o stanza o quatrains. Lumalabas ngayon ang mga ito na mga prophetic poetry.

Isa pang posibleng eksplanasyon sa mga hiwaga ng mga quatrains ay napapalooban ito ng mga bisyon ni Nostradamus sa maaaring maganap sa hinaharap. Ang bisyon na ito ay saklaw sa posibleng 1,000 taon. Mahirap nga naman sa kanya ang maunawaan ang ika-20 at ika-21 siglong teknolohiya gamit ang ika-16 siglong agham ng Pransiya. Posibleng ang isang talata ay sumasaklaw sa ilang pangyayari bilang bahagi ng propesiya. Narito ang isang estilo ni Nostradamus sa pagsulat ng propesiya na ating napag-aralan.

  • Gumagamit ng wika na archaic o sinauna at maging ng chaotic o hindi organisado.
  • Gumagamit ng anagrams at mga hindi matukoy na mga pangalan o simbolo, lokasyon; at mga bagay.
  • Gumagamit ng astrological o mythological na reperensiya. Batay ito sa planetary alignments at iba pang pangyayari at palatandaan sa kalawakan.
  • Non-standard na pagkakasunod-sunod ng mga salita at mga anyo ng pangungusap na hindi naman talaga maintindihan kung ano ang tinutukoy nito.

Di gaya sa mga propesiya sa Biblia, ang mga hula, na isinabibig sa mga propeta na galing sa Panginoong Diyos ay hayagan, tuwiran, maliwanag, at may tinutukoy kung sino ang tao, bagay, o pangyayaring hinuhulaan.

Sa pagpapatuloy ng ating paglilimi, narito pa ang isang propesiya ni Nostradamus na nagkataong nangyari. Ito ay ang kamatayan ni King Henry II. Ito ang binabatayang talata:

The young lion will overcome the older one,
On the field of combat in a single battle;
He will pierce his eyes through a golden cage,
Two wounds made one, then he dies a cruel death.   
(Century 1, Quatrain 35)

Ang naturang quatrain ay tumutukoy sa kamatayan ni King Henry II ng Pransiya sa isang aksidente. Isa itong bantog at predocumented at isa sa pinag-aaraln ng mga iskolar na nag-aaral tungkol sa mga presiksiyon ni Nostradamus.


Noong Hunyo 1559, binalewala Henry II ang lahat ng babala na itinagubilin sa kanya ni Nostradamus at sumali ito sa isang jousting tournament laban sa Comte de Montgomery. Ito yung duwelo noon na ginagawa ng mga Medieval Knights na habang sakay ng kabayo ay may hawak na mahabang patpat na ang puluhan ay matulis. Ilalaglag ang katunggali sa kabayo para manalo. Bawat kalalakihan ay gumagamit ng shields na may tatak ng isang lion. Si Montgomery ay mas bata ng anim na taon kay Henry II. Ang paligsahan ay isang field ritual single combat.

Sa naturang laban, natira ang dalawa. Sa halip na patamaan ni Montgomery sa katawan ang hari ay sa gilded visor ito tinamaan dahil hindi nito agad naibaba ang tangan niyang patpat (lance). Napuruhan sa mukha at lalamunan si King Henry II.

Mas grabe ang tinamong  sugat sa  mata ng hari at nasugatan  din sa sentido nang tumama at  tumagos sa likod ng kanyang mata ang bayoneta. Tagos din  iyon sa kanyang utak. Naratay ng sampung araw si King Henry at ininda ang kanyang kalagayan. Ilang araw pa, nalagutan ng hininga ang hari dahil sa natamong aksidente na bunga ng kanyang kapalaluan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here