ANG PROPESIYA NI BABA VANGA SA YEAR 2200 HANGGANG 5000

1225

Ating tatalakayin ngayon ang mga nakakahindik balahibo, nakakaalarma at ilang propesihiya ni Baba Vanga sa taong 2200 o ika- 23 siglo.

Gayunman, ang bawat prediksyon ay siniyasat at hinimay kung ito nga ay may posibilidad na mangyari o hindi. Na ginadrudahan ng ilan ding nag-aaral sa mga hula, propesiya at prediksyon. Narito ang mga sumusunod:

2201Babagal ang thermonuclear process. Bababa ang temperature nito.

Grado: Posible, Ang dumedepende sa enerhiyang ito ay tetengga kapag masyadong mababa ang temperature.

2221Sa pagtuklas ng extra-terrestrial life, ang mga tao ay ganap nang magkakaroon ng pakikipagtalastasan sa kanila.

Grado: Imposible, Sa mga datus na sinasabing mayroon ngang E.T, wala pang documented na datus na patunay na may E.T nga na direktang nakikipag-usap sa mga tao. Ang ilan ay pawang haka-haka lamang. Gayunman, patuloy ang pagh-aaral at pagtuklas ng mga dalubhasa patungkol sa alien life.

2256May maiiwang spacecraft nito sa mundo na lilikha ng teribleng bagong sakit.

Grado: Posible. Ang mga spacecraft sa kalawakan ay may bahid na ng mga bacteria at mga organismo mula roon. At sa bawat paglalakbay ng tao sakay dito ay nakakapagdala siya ng virus pagbalik sa daigdig. Ito ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga astronaut at ilang hayop na ipinadala sa space at kalauna’y namamatay.

2262Magkakaroon ng pagbabago sa orbit ng mga planeta. Ang Mars ay nanganganib tamaan ng mga kometa.

Grado: Imposibleng magbago ang orbit ng earth, pero ang tamaan ng kometa ang Mars ay posible. Ang mga debris ng kometang tumama sa Jupiter at tuluyang nakalusot, matatamaan nito ang nasa unahang planeta, ang Mars.

2271Ang restart ng pisikal na pagbabago sa sangkatauhan.

Grado: Imposible. Nangangahulugan lang iyan na tumpak ang teorya ng evolution.

2273Paghahalo ng yellow, white, at black races na magdudulot ng bagong lahi sa daigdig.

Grado: Posible. Ang bagong anyo na mabubuo sa mga pinagsama-samang lahi ay lilikha talaga ng bagong karakterismo at pag-unlad sa pisikal na anyo ng sangkatauhan. 

2279Magkakaron ng bagong source ng enerhiya. Sa black hole.

Grado: Imposible. Ang black hole ay lubhang mapanganib kunan ng enerhiya.

2288Makakabalik na sa nakalipas ang sangkatauhan. Katuparan ng ‘Back To the Future’.  Makikipagtalastasan din sa mga aliens.

Grado: Imposible. Hindi mo na maibabalik ang nakalipas o mapupuntahan man ang hinaharap. Kung mayroon nga talagang mga aliens, posibleng makipagtalastasan sila sa mga iba’t-ibang kadahilanan.

2291Lalamig ang araw. Sisikapin ng tao na ibabalik ito sa dating ningas upang makapagbigay ng liwanag.

Grado: Imposible. Ang araw ay isang uri ng red dwarf star na lubhang napakainit. Ang panggatong nito o init ay tatagal pa ng 3 milyong taon o bilyon pa nga ayon sa mga astronomist.

2296Magkakaroon ng matinding pagsabog sa araw na magpapabago sa force of gravity. Magdudulot ito ng pagbagsak sa lumang space stations at satellites sa mundo.

Grado: Posible. May nagaganap nang pagsabog noon pa sa araw at sa mga nagdaang taon. Ito ay tinatawag na solar storm. Ang heat wave sa kalawakan at sound wave galing sa araw dulot ng mga pagsabog ay aabot sa earth.

2299Magkakaroon ng guerilla movement laban sa Islam.

Grado: Posible: Ang sigalot sa relihiyon at paniniwala ay laganap na noon pa.

3005Giyera sa planetang Mars. Pagbabago ng trajectory ng planeta

Grado: Imposible.

3010Isang kometa ang babangga sa buwan. Sa paligid ng mundo ay magkakaroon ng belt of rocks and dust.

Posible. Ngunit,ang ganitong kaganapan ay mayroon lamang 30 porsiyentong mangyari. Tatama muna sa Jupiter at Mars ang kometa kung kaya katiting na debris na lang ang papasok sa earth na malulusaw naman sa atmosphere. Kaya minor na lang ang epekto nito kapag tumama sa lupa.

3797- Sa naturang panahon, lahat ng nabubuhay sa mundo ay mamamatay. Ngunit, ang sangkatauhan ay maaaring makapagsimulang muli ng isang panibagong buhay sa isang bagong star system.

Imposible. Walang nakakaalam kung kalian magwawakas ang mundo. Wala rin sa tala ng Banal Na Kasulatan na maaaring mabuhay sa ibang galaxy o bagong stellar system ang sangkatauhan.

Gayunpaman, iginiit ni Baba Vanga na kung hindi pa ito ang katapusan ng mundo, tuloy ang buhay at may panibago siyang mga batch ng hula mula sa year 4000 hanggang 5000 na inilahad niya noong taong 2008. Atin ituloy ang iba pang prediksiyon niya kung hindi pa raw tapos ang mundo sa taong 3797.

3805Magkakaroon ng giyera ang sangkatauhan dahil sa likas na yaman. Kalahati ng populasyon ng tao ang mamamatay.

Posible. Ang isa sa malalim na salik ng digmaan ay ang kolonyalismo dahil sa interes ng isang bansa sa likas na yaman ng ibang bansa.

3815- Matatapos ang digmaan (World War 4).

Lahat ng digmaan ay nagwawakas kaya posible iyon.


3854- Ang tao ay sama-samang maninirahan gaya ng mga hayop.

Imposible. Ang tao ay hinubog sa wangis ng Diyos at may talino at kaisipang ka-kopya ng Lumikha sa kanya. Hindi maaaring maging asal hayop ang maraming tao dahil may karunungan siya na angat sa anupamang nilikha.

3871May isang bagong propeta ang mangangaral tungkol sa moral values at tungkol sa relihiyon.

Imposible, ang panahon ng mga propeta ay nakaraan na. tapos na ang tungkulin at patotoo nila tungkol sa kaharian ng Diyos. Si Malakias ang huling propetang nangaral at pagkalipas ng 400 taon ay lumitaw ang Cristo. Aplikable lang ito sa mga bulaang propeta.

3874Ang bagong propeta ay susuportahan ng lahat ng segments sa populasyon ng daigdig. Magtatayo ito ng bagong relihiyon.

Posible, Natural na may mga bulaang propeta na manganngaral at magtatatag ng relihiyon sa ganang  kanilang sarili.

4302- Ang mga bagong siyudad ay lalago sa mundo. Ang bagong simbahan ay hinihikayat ang pag-unlad ng bagong teknolohiya at siyensiya.

Posible, lahat naman na nagsisimulang sibilisasyon ay umuunlad.

4304- Makakatulas ang mga siyentipiko ng panibagong mabagsik na sakit. Sa taong ding ito ay masosolusyunan ang naturang karamdaman.

Posible. Ang mga sinaunang mababagsik na sakit na nahahanapan na ng lunas ay karaniwan na. Ngunit, may mga lilitaw na mas mabagsik pang karamdaman. Habang nahahanapan ng lunas ang mga ito ay patuloy pang babangon ang ibang sakit.

4308- Dahil sa mutasyon, ang mga tao ay gagamitin sa huli ang 34 porsiyento ng kanilang utak. Sa ganitong estado, mawawala sa isip ang paggawa ng kasamaan at pagkapoot.

Imposible. Ang puso at isip ng tao ay hindi kayang diktahan ninuman ng sapilitan. May sarili pa rin itong pagpapasaya kung mabuti o masama ang kanyang gagawin. Sa pananaliksik na isinagawa ng sikolohiya, may 12 porsiyento sa puso at isip ng bawat indibidwal ang nagkikimkim ng poot at galit sa kanilang kapwa lalo na ng kaaway.

4509- Pagtuklas ng kaalaman ng tao tungkol sa Diyos. Mararating ng tao ang estado na direkta na muling makakausap ang Diyos gaya ng naranasan ng mga patriyarka, mga hukom, at mga propeta.

Imposible. Ang layunin sa direktang pakikipag-usap sa Diyos ng tinig sa tinig ay lumipas na. Inaadya na tayo ngayon na mamuhay sa pananampalataya at pagsamba sa espiritu at katotohanan. Maaaring kausapin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin.

4599- Makakamtan ng tao ang imortalidad.

Posible. Ito ay aplikaple sa mga taong pinili na makakapiling sa kaharian ng Diyos. Doon ay mararanasan nila ang buhay na walang hanggan sa bagong langit at lupa o paraiso. Kung kailan magaganap ito ay walang nakakaalam.

4674- Ang ganap na pag-unlad ng sibilisasyon ay umabot na sa matinding pag-unlad. Ang bilang ng mga taong naninirahan sa iba’t-ibang planeta ay nasa 340 bilyon na. Ang pag-unlad na ito ay pasisimulan ng mga aliens.

Imposible. Walang perpektong planeta gaya ng earth ang pupuwedeng tirhan ng sangkatauhan. Maaaring madagdagan ang populasyon ng tao sa daigdig ngunit sa earth pa rin maninirahan.

5076- Mayroon daw hangganan ang sansinukob. Ngunit, hindi alam ng tao kung saan iyon.

Posible. Kahit sa Biblia ay binabanggit na may boundary ang universe na tinuran ng haring si Solomon. Hindi nga magkasya rito ang Panginoong Diyos. Tanging Siya lamang ang nakakaalam ng misteryo tungkol sa lihim ng universe.

5078- Magpapasya ang sangkatauhan na iiwan ang hangganan ng sansinukob. Pero, 40 porsiyento ng populasyon ng tao ay tutol dito.

Imposible. Kahit bilyong taon pa ang gugulin ng tao para matawid ang universe ay imposible marating nito ang hangganan. Kahit nga hangganan ng Milky Way ay suntok sa buwan na marating ang dulo nito.

5079- Ang katapusan na ng mundo.

Imposible. Malabo sa hinagap na makakarating pa tayo sa ganyang siglo. Isa pa, walang nakakaalam kung kailan ang ‘end of the world’ maliban lamang sa Diyos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here