ANG PLANETANG TIAMAT

Ang mga paksa po na ating tatalakayin ay isa lamang paglalahad ng misteryo na maaaring makaligaw ng inyong paniniwala at pinanghahawakan sa ngayon. Nasa sa inyo po mga kababayan kung inyong paniniwalaan o hindi.

Upang malaman natin kung ano ang pagkakaiba nito sa nakasaad sa Biblia. Sa gayun, malalaman natin na ang mga ito ay pagsasabotahe lamang sa Banal Na Kasulatan ang ilang talang nakasaad. Gayunpaman, manghawak tayo sa nakasaad sa Biblia. Ang mga rebelasyong ilalahad natin ay pagbibigay impormasyon lamang sa tagong misteryo sa ating daigdig na nahaluan ng katotohanan at kasinungalingan.

Atin pong uumpisahang talakayin ngayon ang nilalaman ng 2 aklat na hango sa Sumerian tablets at text. Nang maisalin ng iskolar at manunulat na si Zecharia Sitchin ang nilalaman sa wikang English ay nailimbag ito sa 2 aklat na pinamagatang The Lost Book of Enki at The Twelve Planet. Ano ba ang nilalamang pahayag ng 2 aklat na ito na halos magkakaugnay at pareho ang nilalaman?

Sa naturang aklat na The 12th Planet, marami ang diyos na kung saan ay katutubo ng planetang Nibiru. Sila ang mga tinatawag na mga Annunaki na ang ibig sabihin ay “Silang mga nasa Langit na Nagtungo sa Lupa”. Ang ancient text na tinatawag na ‘Book of Enoch’, ang mga Annunaki ay tinatawag ding ‘The Watchers’. Ito rin ang katawagan umano sa mga diyos gaya rin ng katawagan ng mga Egyptians.

Ayon pa sa naturang aklat, mula nga sa planetang Nibiru ang mga Annunaki. Ang Nibiru ay tinatawag ding ‘Planet of Crossing’ na ang elliptical orbit nito ay nasa pagitan ng planetang Jupiter at Mars na ang hangganan ay nasa Pluto. Umiinog ito kada 3,600 taon na katumbas ng rebolusyon sa palibot ng araw ng planetang Earth na 365 araw sa isang taon.

Batay sa pahayag ng modernong siyensiya, sinasabing ang Planet X ay humihimlay sa likuran ng Pluto at bahagi rin ng ating sistemang solar. Nakasaad din sa naturang konteksto na isinalin ni Sitchin ang pinagmulan o early formation ng ating sistemang solar. Ang Nibiru umano ang dahilan kung bakit sumabog ang isang planetang nasa pagitan ng Jupiter at Mars. Tinatawag ito ng mga Sumerians na Tiamat na sagana umano sa tubig na may layong 260 milyong milya mula sa araw.

Ang planetang Tiamat ay dati umanong nasa pagitan ng planetang Mars at Jupiter. Nagkaroon ng banggaan ito sa buwan ng planetang Nibiru at nawasak. Sinasabing ang debris mula sa collision ng planetang Tiamat at ng buwan ng Nibiru ay lumikha umano ng Great Band Bracelate na siyang asteroid belt na matatagpuan sa pagitan ng planetang Mars at Jupiter. At ang resulta ng kaganapang ito, nalikha naman ang planetang Earth.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here