Ang pagkakaroon ng balanse’ng diet

Ang pagkakaroon ng balanse’ng diet, ibig sabihin nito ay ang pagkain ng mga pagkain na nagmula sa pangunahing grupo ng pagkain sa tama’ng dami nito. Ang mga pagkaing ito ay ang;

Whole grains o palay

Ang whole grains ay mga produkto’ng mula sa buo’ng palay, at ito ay kapaki-pakinabang sa ating kalusugan. Ayon sa mga eksperto na ang pagkain ng marami’ng whole grains ay makakatulong ito na maprotektahan tayo laban sa iila’ng kondisyon sa kalusugan natin katulad ng;

*Mababa’ng panganib para sa sakit sa puso

*Mababa’ng panganib nv cardiovascular disease

*Mababa’ng panganib laban sa cancer

Ang mga halimbawa ng whole grains ay, wholemeal bread, whole wheat pasta, whole grain cereals, katulad ng oatmeal, at mais

Prutas at gulay

Ang prutas at gulay ay mayaman sa vitamins, minerals at fiber. Ang pagpili ng iba’t-iba’ng klas ng prutas at gulay ay ang pinaka-mabisa’ng paraan upang makakuha ng vitamins at minerals na kailangan ng katawan natin. Ito ay nakapagpababa din ng panganib ng iila’ng kondisyon sa kalusugan natin. Katulad ng heart disease, stroke, diabetes, at highblood

Protein

Ang protein ay isa’ng importante’ng macronutrient na kailangan ng ating cells sa katawan. Ito ay tumutulong na malalakas at maayos ang cells sa atig body tissues, katulad ng skin, hair, muscle,at bone. Ang protein ay importante din sa blood clotting, pagtugon ng immune system natin, hormones at enzymes.

Ang protein ay matatagpuan sa mga hayop at halamang pagkain. Ito ay ang Karne, isda, itlog, beans, nuts, at soya.

Dairy

Ang produkto’ng dairy ay ang maganda’ng pinagmulan ng calcium. Ang pagkakaroon ng calcium-rich diet ay nakakapagbigay ng healthy bones at ngipin. At ito ang grupo ng mga pagkain ng dairy.

*Fluid milk products

*Pagkain na gawa at mula sa gatas na pinapanatili ang kanila’ng calcium, at content katulad ng yogurt at cheese.

*Calcium-fortified soymilk

Fats o taba

Ang fats o taba ay malaki’ng bahagi ng pangakalusugang diet natin. Ang fats ay maganda para sa nervous system function, energy, pagsipsip ng iba’t-iba’ng vitamins, at para din sa skin, hair, at joint health.

Ang fats o taba ay matatagpuan sa hayop at sa halamang pagkain. Mayroong dalawa’ng klase ng fats o taba.

*Monosaturated ay ang malulusog na fats na makapagpasigla ng puso. Ang pinagmulan nito ay ang avocado, isda, seeds, at olives.

*Saturated fats ay ang klase ng taba na makapagpataas ng cholesterol at low-density lipoprotein (LDL). Ito ay makakadagdag ng panganib para sa sakit sa puso. Ang saturated fats ay nagmula sa taba ng mga hayop, katulad ng cream, fatty meat, at fried foods.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here