Ang pagkakaintindi tungkol sa mga zodiac sign na mga babae

Sa artikulo na ito, ay tatalakayin natin ang pagkakaintindi tungkol sa 12 zodiac signs ng mga kababaihan mula sa iba’t-ibang perspektibo ng astrology.

Siya ay puwede mo’ng maging isa’ng ina, kapatid, kasintahan o kaibigan. Subalit, hindi ito nakapagsalat sa ating damdamin na alamin kung ano siya at hindi mo ba gusto na makilala mo siya’ng mabuti at magbahagi ng kahanga-hanga at kuntento’ng relasyon?

Aries

Ang babae’ng Aries ay palagi’ng handa sa lahat ng bagay at pinapaligiran ang sarili ng mga tao’ng nakakaintindi sa kanya’ng aktibong pamumuhay. Ayaw niya’ng manatili ng matagal sa isang lugar. Sila ay tapat sa kanilang kasama o kapareha na may gusto’ng gawin sa buhay. Gusto niya’ng siya ang gagawa sa lahat ng desisyon para sa kaniyang relasyon at puno ng ng enerhiya.

Taurus

Ang tahanan ay masyado’ng importante para sa isa’ng Taurus na babae, at gagawin niya ang lahat upang mapanatili na matiwasay ang pamumuhay ng buong pamilya. Ang personalidad ng babae’ng Taurus ay matiyaga itong magtrabaho at mapagmahal sa kaniyang mga kaibigan at pamilya. Hindi lang mabait ang isa’ng Taurus na babae kundi isa rin siya’ng amorosa’ng babae.

Gemini

Ang babae’ng Gemini ay isa’ng kumplikado’ng babae. Ang kombinasyon ng katalinuhan, komunikasyon at ang pagiging uhaw sa buhay ay naging dahilan upang ang isa’ng babae’ng Gemini ay palagi’ng sabik na matutunan ang mga bago’ng bagay para sa kaniya.

Cancer

Ang babae’ng Cancer ay alam nito kung paano manipulahin ang mga tao’ng mahirap intindihin at iba’ng pangyayari. Puwede siya’ng maging maramdamin na babae, ngunit gayon pa man, siya ay isa’ng determinado’ng babae. Ang tenasidad na ito ay nagpapatuloy hanggang sa kanya’ng pakikipagkaibigan. Siya ay masyado’ng maawain at maalaga kaya siya ay nakakaakit ng mga tao’ng nangangailangan sa kanya’ng tulong.

Leo

Ang babae’ng Leon ay ipinapakita ang katangian nito na gusto niya ang palaging sentro ng atensyon ng lahat. Siya ay kadalasa’ng mag-iingay, maharot at puno ng enerhiya. Mayroon siya’ng kaiga-igaya’ng ugali at palagi’ng umaalis, at gayun din ang pagpapalakas ng kaniyang kasikatan. Palagi siya’ng handa na harapin ang mga bago’ng hamon sa buhay. Kailangan lang niya’ng supilin ang pagiging mapaghari-harian na ugali kung gusto niya’ng igagalang siya ng mga tao.

Virgo

Ang babae’ng Virgo ay may kakayaha’ng patahimikin ang kahit sino man, sa pamamagitan ng kaniyang mahina at masuyo’ng pananalita. May taglay siya’ng kakaiba’ng katangian upang maayos ang kahit na ano’ng gulo. Siya ay isa’ng simple’ng tao lang ngunit mayroon siya’ng malawak na pag-iisip. Ang pagiging likas na praktikal, masistema, at may kakayaha’ng harapin ang pinaka-kumplikado’ng sitwasyon.

Libra

Ang babae’ng Libra ay isa’ng likas na matalino, at makakagawa ito ng masarap na pagsasamahan at maibabalik nito ang balanse sa sarili’ng buhay. Siya ay nababagay sa isa’ng trabaho na nangangailangan ng pag-aayos upang magkakasundo. Siya ay palagi’ng naniniwala sa pagkakaisa at pag-aayos ng mga alitan. Ang babae-ng Libra ay hindi kailanman natitibag ng dahil sa kahit na ano’ng drama sa buhay o reklamo tungkol sa damdamin, ito ang dahilan kaya palagu siya’ng nananalo sa bandang huli.

Scorpio

Ang personalidad sa kaarawan ng isa’ng babae’ng Scorpio ay totoong maalaga at mapagbigay sa kaniya’ng mga kaibigan, at ikaw ay babayaran niya ng kahit sampo’ng beses pa’ng tupiin kapag may nagawa ka’ng kahit gaano kaliit pa na kabutihan sa kaniya. Maaaring malihim siya sa pagharap sa mga problema niya at hindi pa handa’ng ibahagi ang tungkol sa kaniya’ng personal na buhay ng ganoon kadali. Amg kaniya’ng hindi matatawara’ng prrsonalidad ay ang dahilan kung bakit wala’ng duda na siya ay magiging isa’ng boss.

Sagittarius

Ang pagpapahayag ng sobra’ng saya ng isa’ng babae’ng Sagittarius ay nakakahawa at palagi ito’ng nakikita sa pamamagitan ng kaniya’ng pananalita. At dahil sa kaniya’ng likas na pakikipagsapalaran sa buhay,  ang isa’ng babae’ng Sagittarius ay nakakatuwa’ng maging kaibigan. Siya ay palagi’ng handa para sa bago at masaya’ng pakikipagsapalaran.

Capricorn

Is a ng making karangalan na ito kapag ikaw ay naging kaibigan nv isa’ng babae’ng Capricorn, dahil hindi siya basta’basta nagpapasok ng mga tao sa kaniya’ng buhay ng ganoon kadali lang. Hindi siya ang klase ng tao na pinapakita ang tunay na nararamdaman para sa iba’ng tao. Kaya, kadalasan ay mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa kaniya na isa’ng malayo, at kakaiba sa iba’ng tao na malayo naman sa katutohanan.

Aquarius

Ang babae’ng Aquarius naman ay nag-iisip, makikiramdam at ginagawa nito ang lahat ng gusto niya’ng gawin sa buhay, na hindi inaalala ang tungkol sa pagkakaintindi ng iba’ng tao sa kaniya. Isa siya sa bukod-tangi at makabago’ng tao na isinilang sa sign na ito. Siya ang nararapat na tao na dapat mo’ng lapitan kapag nangangailangan ka ng tulong tungkol sa mga isyu sa buhay na hindi mo kaya’ng lutasin.

Pisces

Ang babae’ng Pisces ay isa’ng malikhain at palagi’ng naghahanap ng paraan upang maipakita ang kaniya’ng sarili’ng katangian. Dahil sa simbolo ng zodiac sign na ito na isa’ng isda, ang babae’ng ito ay isa’ng mahiyain at maramdamin sa iba’ng tao na nakapaligid sa kaniya. Siya ay totoong gabay tungkol sa espirituwal at palagi’ng handa na tulungan ang iba’ng tao na magulo ang buhay.

***All your Panaginip, Pamahiin, Pahula, Palmistry, Gayuma, Relasyon and more questions answered quickly***

Simula sa Mayo 7 sasagot kami ng katanungan sa inyong pahula sa kapalaran at kahulugan ng inyong panaginip at iba pa, ito po ay sa  ating Forum na natatagpuan sa https://filipinaproud.com

Halos lahat ng inyong mga tanung ay masasagot sa loob ng 24 oras. Kung nais mong tulong kung paano makasali o makapag sign in. Please message us. Salamat

Registration Instructions:

  • Go to https://filipinaproud.com  
  • Click on Join (top bar)
  • Add User Name  (one word or name or two words combined, example:  MissJenn)
  • Add Name and Password and confirm password.  Mobile not necessary
  • Select Register and you will be redirected to your profile page.

To add a new topic, choose Forum again from the top bar of the Main Page. 

Click on the Forum you want (ex: Astrology, Panaginip, Pahula, Gayuma) and then Add Topic (blue button).   Add title and then add your question in comment box.  View other requests for examples

One of our experts will answer as soon as possible

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here