Ang pagkakaintindi ng isa’ng babaeng Scorpio

“Unawain” ay hindi ang tama’ng salita na dapat gamitin kapag kikilalanin mo ang tungkol sa isa’ng babae na isinilang sa ilalim ng sign ng tubig. Ang mga Scorpio ay nakakatukso, maapoy, at higit sa lahat isa’ng misteryoso’ng tao. Sigurado sa sarili at kahanga-hanga, makukuha ka niya bago mo malalaman ang tungkol sa kanya. Bilang isa’ng … Continue reading Ang pagkakaintindi ng isa’ng babaeng Scorpio