Ang pagkakaintindi ng isa’ng babaeng Scorpio

“Unawain” ay hindi ang tama’ng salita na dapat gamitin kapag kikilalanin mo ang tungkol sa isa’ng babae na isinilang sa ilalim ng sign ng tubig. Ang mga Scorpio ay nakakatukso, maapoy, at higit sa lahat isa’ng misteryoso’ng tao. Sigurado sa sarili at kahanga-hanga, makukuha ka niya bago mo malalaman ang tungkol sa kanya.

Bilang isa’ng marubdob at kakaiba katulad ng isa’ng Scorpion, ay isa naman siya’ng mahinhin na babae sa mata ng mga tao. Ang kanya’ng ganda at mahinhin na pagkilos ay nanngingibabaw sa lahat ng tao, at alam niya kung paano dalhin ang sarili para mapakinabangan niya.

At hahayaan ka niya’ng makita mo kung ano ang gusto niya’ng makikita mo, at sa kaunting sandali lang ay binabasa niya ang isipan mo. Kung susubukan mo’ng paglaruan ang babae’ng ito, matatalo ka at wala’ng pag-asa na makapaglaro ka’ng muli. At para sa kanya ay ikaw ang mawawalan hindi siya!

Dahil sa kanya’ng makapangyarihan na personalidad, ang babae’ng Scorpio ay nababagay sa mga trabaho na siya ang nagdadala nito. Pero hindi ibig sabihin nito na siya na ang nagmamay-ari nf kompanya. Kahit ano’ng trabaho na mag-isa lang siya at kung may pagkakaiba man ay wala’ng problema sa kanya. Basta hindi lang siya humaharap sa mga wala’ng kuwenta’ng bagay o kailangan na gawin, at haharapin niya ang mga hamon na darating sa buhay niya.

Ang kanya’ng matindi’ng pagkahumaling sa isa’ng bagay ang dahilan kung bakit siya naging ambisyosa, kaya huwag ng magtaka kung siya ang bumubuhay sa kanya’ng pamilya. Nagugustuhan niya amg kanya’ng posisyon na namamahala ng mga tao at siya ay matalino tungkol sa pera at investments. Dahil sa kanya’ng labis na intuwisyon ay may kakayahan siya na gumawa ng intelligent business na mga desisyon.

Ang mga babae’ng Scorpio ay may kataasang ugali rin dahil pinipili lang nito ang mga matatalino’ng kaibigan. Ang babae’ng Scorpio ay pinipili niya’ng mabuti kung sino ang magiging kaibigan niya, bilang isa’ng malim na taonat hindi nagtitiwala agad hangga’t hindi ka niya makikilala’ng mabuti. Subalit kung mapapatunayan mo ang pagiging matapat sa kanya ay magiging matalik mo siya’ng kaibigan at pinakamalakas na kasama sa buhay. At dahil pinapahalagahan niya ang kanya’ng personal na buhay ay mapagkatiwalaan mo rin siya sa kahit na ano’ng lihim at dadalhin niya ito hanggang sa libing niya.

Ang babae’ng Scorpio ay maaalahanin at mapagbigay sa kanya’ng mga kaibigan, at babayaran ka niya kahit tupiin ito ng sampo’ng beses kapag may nagawa ka’ng mabuti sa kanya. Gayon pa man, kapag gumawa ka ng hindi maganda ay hindi niya agad ito nakakalimutan. Dahil palagi siya’ng nag-iingat sa pagpili ng magiging kaibigan niya.

At kung maingat siya sa pagpili ng kanya’ng mga kaibigan ay ganoon rin siya para sa kanya’ng magiging kapareha. Kahit lumalapit ang mga tao sa kanya dahil sa kanya’ng pagiging likas na mapang-akit ay hindi ka niya hahayaang makapasok sa buhay niya hanggang sa mababasa ka niya katulad ng isa’ng libro. Dahil dito, ang mga babae’ng Scorpio ay ang palagi’ng nasusunod sa isa’ng relasyon. Ano ang hinahanap niya para sa kanya’ng kapareha, ay isa’ng tao na matapang sa magkabila’ng panig ng kanya’ng personalidad. Dapat niya’ng ipakita sa babae’ng Scorpio na mas higit siya’ng malakas kaysa rito.

Hindi siya umaatras sa hamon para sa kanya’ng relasyon, sapagkat sisiguraduhin niya na ang kanya’ng kapareha ay magiging masaya at kuntento. Sa kama ay doon siya magniningning, mailabas niya lahat ng silakbo n damdamin na hindi na kailangan na humingi ng tawad dito. Wala’ng makakapantay sa kanya’ng stamina at kailangan niya ng isa’ng malakas na kapareha upang makakapantay sa kanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here