ANG PAGBAGSAK NG UFO SA NEBRASKA

Maituturing ang pagbagsak ng isang sasakyang panghimpapawid na hinihinalang unidentified flying object o UFO sa estado ng Nebraska sa Amerika na salungat sa nangyari sa pagbagsak ng ganitong mga bagay sa Dalnegorsk, Salta, Megas Platanos at Las Vegas dahil nabigyan ito ng sapat na atensyon ng media. Naganap ang mahiwagang pangyayaring ito noong dapit-hapon ng ika-6 ng Hunyo, 1884 sa Dundy County at nagsilbing mahalaga at hindi mapapasubaliang patunay ang pagkakalatha ng insidente sa mga pahayagan.

               Kabilang sa mga pangunahing saksi sa pangyayaring ito ang magsasakang si John W. Ellis na kasalukuyang pinapapasok sa kural ang mga alaga niyang baka kasama ang ilang binayarang magsasaka at sinasamantala ang liwanag ng lumulubong na araw. Ngunit bigla silang napatigil sa ginagawa dahil nakakita sila ng isang bagay na nagtataglay ng nakakasilaw na liwanag na mabilis na naglalakbay sa papawirin patungo sa kanilang kinaroonan.

               Habang lumalapit ang mahiwagang bagay, patuloy ding lumalakas ang naririnig nilang kakaibang ingay na noon lang narinig ni John W. Ellis at mga kasamang magsasaka na patuloy na pinagmamasdan ang mahiwagang pangyayari sa papawirin ng Nebraska. Ngunit makaraan ang ilang sandali ng walang kurap na pagmamasid sa mahiwagang bagay at pangyayari, nakita ng mga magsasakang bumabagsak ito sa lupa hindi kalayuan sa kanilang kinaroonan.

Bunsod ng kuryusidad at masidhing pagnanais na malaman ang naganap sa mahiwagang bagay, patuloy itong pinagmasdan ni John W. Ellis at mga kasamang magsasaka hanggang bumagsak sa lupa na lumikha ng malakas na ingay ng pagsabog. Matapos ang ilang sandali ng masusing pagmamasid, lumapit ang mga magsasaka sa bumagsak na mahiwagang bagay para magsiyasat at napatunayan nilang isa itong kakaibang sasakyang panghimpapawid.

Batay sa pahayag na nalathala sa pahagayang Nebraska Nugget ng isa pang saksi sa pangyayari na si Alf Williamson, nagkaroon siya ng malalang sunog sa katawan ng tangkain niyang lumapit ng husto sa bumagsak na bagay na bumagsak na hinihinala ni John W. Ellis at mga kasamang magsasaka na unidentified flying object o UFO.  Ayon pa sa mga ulat na lumabas sa iba’t-ibang pahayagan kabilang ang sa The Nebraska State Journal noong 1887, napatunayan ng maraming taong isang kakaibang sasakyang panghimpapawid na “nut and bolts”ang bumagssak na bagay.

Nagsilbing matibay na patunay sa paniniwala ang natagpuang kakaibang bagay na hinihinalang gawa sa tanso sa bumagsak na sasakyang panghimpapawid na ayon sa ulat, hindi pa nagagawa noong taong 1887. At sa patuloy na pagsisiyasat sa natagpuang metal, labis na nagulat ang mga imbistigador dahil natuklasan nilang napakagaan ng piraso ng tanso ngunit napakatibay kaya naging isang malaking palaisipan ng panahong maganap ang pangyayaring ito.

At dahil hindi pa nalilikha ng panahong ito ang mga makabagong kagamitan sa pagsisiyasat sa iba’t-ibang bagay na alamin ang kabuuan o sangkap, hindi naitala ang mga katangiang ito sa bumagsak na bagay sa mga pahayagan. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, naghatid ng malinaw na mensahe ang kuwentong malapit sa katotohanang unidentified flying object o UFO ang bumagsak na bagay dahil ng panahong maganap ang insidente, wala pang sasakyang panghimpapawid sa mundo na lumilikha ng napakalakas na ingay sa paglalakbay.      

-Kuwento ni BOBBY V. VILLAGRACIA mula sa pananaliksik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here