ANG PAGBAGSAK NG UFO SA MEGAS PLATANOS

Kabilang ang pagbagsak ng hinihinalang unidentified flying object o UFO sa lugar sa bansang Greece na tinatawag na Megas Platanos sa mga hindi nabigyan ng sapat na atensyon ng media katulad ng pagbagsak ng mga nabanggit na bagay sa bayan ng Dalnegorsk at Salta. Naganap ang pangyayari ng madaling araw sa nabanggit na lugar na biniyayaan ng matulaing tanawin at magandang sikat ng araw noong ika-2 ng Setyembre, 1990.

Sa ganap na ika-3:00 ng umaga, natanaw ng maraming tao sa papawirin ng Megas Platanos ang anim na nagliliyab na mahiwagang bagay na naglalakbay patungo sa kanilang pamayanan. At sa patuloy nilang pagmamasid sa mga bagay sa papawirin, isa sa mga ito ang gumalaw ng hindi ayon sa direksyong tinatahak ng limang nagliliyab na bagay hinihinala ng mga taong unidentified flying object o UFO.

Dahil nakikita ang mahiwagang pangyayari sa papawirin sa iba’t-ibang sulok ng Megas Platanos, dumami ang mga residenteng nakasaksi sa kaganapan kahit hindi pa sumisikat ang araw sa isang napakagandang lugar sa bansang Greece. At sa patuloy na pagmamasid ng mga tao, isa sa anim na nagliliyab na mahiwagang bagay ang kumilos ng hindi pangkaraniwan hanggang tuluyang bumagsak sa lupa na kaagad ding lumikha ng malaking apoy.

Bukod sa maraming residente ng Megas Platanos, nasaksihan din ni Trantos Karatranjos, isang pastol ang pangyayari dahil mahigit lamang 500 daang metro ang layo mula sa kaniyang tirahan. Sa panayam, paulit-ulit na isinalaysay ng pastol ang naganap sa pagbagsak ng nagliliyab na bagay na hinihinala ng maraming UFO na naglliyab at agad kumalat ang apoy sa kalapit na damuhan at kahuyan.

Ayon pa sa salaysay ni Trantos Karatranjos, habang nag-aapoy ang bumagsak na bagay, damo at kahoy sa paligid, nanatili sa tapat ng papawirin ng pangyayari ang limang nagliliyab na mahiwagang bagay na pinaniniwalaan niyang UFO.  Batay pa sa salaysay ng pastol, dalawa sa nagliliyab na mga bagay ang bumaba sa nasusunog na bagay at makaraan lang ang ilang sandali, natigil ang apoy sa binagsakang lugar ng UFO pati na sa kapaligiran.

Batay pa sa salaysay ni Karatranjos, nagpatuloy ang pagkilos ng pababa at pataas ng dalawang bumabang nagliliyab na bagay sa lugar na binagsakan na tila may isinasagawang pag-aayos sa naunang bumagsak hanggang sumapit ang madaling araw. Sa pagsikat ng araw sa Megas Platanos, nagdatingan sa crash site na malapit sa bahay ng pastol ang maraming taong nagulat dahil nakita nila ang binagsakang lugar ng sasakyan ngunit wala ang nabanggit na bagay.

Sa patuloy na paggalugad ng mga tao sa lugar na binagsakan ng nagliliyab na mahiwagang bagay na pinananiwalaang UFO, nakakuha sila ng mga putol na kawad at iba pang metal na kanilang iniuwi bilang “souvenirs”. Sa ulat ng mga nagsagawa ng imbistigasyon sa pangyayaring pinaniniwalaan ng mga taga Megas Platanos na bumagsak na unidentified flying object o UFO, ipinahayag nilang may grupo ng militar mula sa Greece na nagpapatrulya sa lugar ng mga sumunod na araw.

Nagpalabas din ng opisyal na ulat ang grupong nagsasabing mga sasakyang panghihimpapawid ng bansang Rusya na tinatawag na satellite ang nakitang anim na bagay na nagliliyab sa papawirin ng Megas Platanos. Ngunit dahil hindi nabigyan ng sapat na atensyon ng media ang pangyayari, hindi na nahalukay ang iba pang mahalagang detalyeng nakakubli kaya katulad ng ibang ganitong kaganapan, mananatili itong palaisipan sa mga tao.

-Kuwento ni BOBBY V. VILLAGRACIA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here