ANG MISTERYO TUNGKOL SA MGA ANCIENT ASTRONAUTS

Ravenson Biason

Sa nakaraan nating artikulo, ating tinalakay ang misteryo sa lihim ng patriarkang si Noe at ang lihim ng bahang gunaw na nakatala sa isang aklat ni Zecharia Sitchin na ‘When Time Began’ (1993) kung saan kasama ang naturang kasaysayan. Muli po, inuulit ko na hindi po natin sinasalungat ang nakasulat sa Biblia.

Kundi, inilalahad po natin ang misteryo ng mga clay tablets at plate disc (luwad din) na natuklasan ni Sitchin sa Alexandria na magandang ilahad at talakayin. Kasi, ang mga naturang clay tablets ay may nakasaad ding mga Biblical accounts na ang magkaugnay na tala ay tumpak sa larangan ng History at Science.

Ang mga natuklasang clay tablets na tinatawag ding mga ‘Sumerian stones’ ay koleksiyon ni hari ng Babilonia na si Nebuchadnezzar.Sininop ng naturang hari ang mga tableta dahil itinuring niya itong bahagi ng history ng imperyo. Ang naturang hari ay nabanggit din sa Biblia sa aklat ng propetang si Daniel.

Naagaw ng pinagsanib na kaharian ng Medo-Persia (Iran ngayon) ang kaluwalhatian ng naturang imperyo. Ang gusaling pinaglagakan ng mga clay tablets ay nasira’t gumuho at nabaon sa lupa. Kaya naman, nabaon din ang misteryo ukol dito.

At natuklasan nga nina Sitchin sa isinagawang archeological research ang naturang mga clay tablets na kanyang isinalin mula sa wikang Aramaic sa wikang Greek, kalauna’y sa wikang English nga. Ang tawag sa pagkakahati ng mga naturang istoryang nakasaad doon ay ‘The Earth Chronicles’.

Talakayain natin ang tinatawag na ‘Ancient Astronauts’ na ayon sa teorya ni Sitchin na sinuhayan nina David Icke, Robert K.G Temple, at Erich Von Daniken na mga matatalinong extraterrestrial beings. Tinatawag din silang mga ancient aliens.

Sa madaling salita, sila iyong mga extraterrestrial visitors sa ancient times na sila’y umaktong “Mother Culture” Isa sa ebidensiyang magpapatotoo umano tungkol dito ay ang isang paintings sa Val Camonica, Italy na ginawa noong 10,000 B.C. na nagpapakita ng lumulutang na tao na nakasout ng space suit. Ang relikyang Dogu noong Jomon period ng ancient Japan ay nakabihis ng isang space suit , googles, at space helm na gaya ng gayak ng mga astronaut ngayon. May nakaukit namang astronaut sa isang Cathedral sa Spain na natuklasan pa noong ika-12 siglo.

Lalo pang nagging katanggap-tanggap para sa ibang indibidwal na mayroon na ngang sinaunang astronaut dahil sa mga aklat na isinulat, na sumusuporta sa nasabing teorya. Isang halimbawa rito ay ang aklat na isinulat ni Erich Von Daniken na ‘Chariot of the Gods’ noong 1968 na naging best seller at tinangkilik ng mga conscious minds na mga mambabasa.

Gayundin ang aklat ni Robert K.G Temples na ‘The Sirius Mystery’ noong 1976, na kung saan ay nakasaad na ang mga Dogon people ng northwestern Mali ay may nakatagong account ng mga pagbisita ng extraterrestrial sa nakalipas umano na 5,000 taon. Bilang patunay, dahil sa mga nilalang na ito, napasa sinaunang tao o sibilisasyon mula sa mga tribu ang kaalaman nila. Halimbawa na aniya ang ancient Egypt at Sumer.

Noong 1966, nabanggit din ang tungkol sa mga nasabing nilalang sa aklat na “Intelligent Life in the Universe” nina astrophysicists Iosif Shklovsky at Carl Sagan. Bukod sa mga aklat, may mga grupong sumusuhay din sa paniniwala sa pagiging eksistido ng mga astronauts gaya ng UFO religions, ancient religion texts gaya ng nakasaad sa Enuma Elis at bahagi ng aklatan ni Assurbanipal, sa aklat ng Ramayana, Irish Book of Invasion, Nazca Lines at iba pa.

Maging ang iba’t-ibang nasyon o lahi kagaya ng China, Japan, Aztecs, Mayans, India at iba pa ay mayroong mga nakaukit na tila astronaut sa kanilang obrang sining. Gayunman, sa ngayon ay tanggap ng karamihan na ang tungkol sa ancient astronauts at pawang mitolohiya o alamat lamang. Sapagkat, ayon sa mga humahawak sa paniniwala at dogma ng relihiyon, bawat bagay ay may kaukulang panahon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here