ANG MISTERYO SA PLANETANG NAGING TAHANAN NI SATANAS NA SINIRA NG DIYOS

Ating tatalakayin sa artikulong ito kung bakit umano may natuklasan noon ang NASA na mga gibang gusali, mga pyramids, at wasak na lungsod sa rehiyon ng Cydonia na nasa planetang Mars.

Ang nakagugulat, ipinahayag ng mga respetado at bantog na mga manunulat tungkol sa misteryo, kabilang na lihim ng planetang Mars, na may planeta, lungsod at moog aniyang itinayo si Satanas sampu ng kanyang mga kampon na sinira ng Diyos. Kabilang na rito ang planetang Rahab na tinatawag na “cherubim city’ at ang Cydonia. ©PhilippineOne.com

Kung ano ang bumabalot na misteryo tungkol dito. Ating ilalahad ang paliwanag dito ng dalawang manunulat na sina David E. Flynn at Richard Hoagland. Na ang dalawang awtor na ito ay nagsusulat ng kathang-isip at kumukuha pa ng ilang talata sa Biblia upang susugan ang kanilang paniniwala.Ano ang nakagugula na rebelasyon nina nina Flynn at Hoagland patungkol sa mga imprastrakturang ni Satanas na sinira ng Diyos?

Buweno, ano rin daw ang ugat kung bakit may natuklasang mga debris at gusali sa Cydonia? Iyon daw ay pamayanan ni Satanas o ni Lucifer sampu ng kanyang mga kampon. Noong nagrebelde umano si Lucifer sa Panginoong Diyos, mula sa langit ay inihagis siya sa lupa at winasak sa kalagitnaan ng ‘stones of fire’. Bumagsak umano una si Satanas at ang mga nagrebeldeng fallen angels sa mga planeta na kung saan ay doon nagtayo sila ng literal na kaharian.  Ang ebidensiya ng sibilisasyon sa planetang Mars ang siya umanong patunay ayon kay Flynn.

Ang una umanong sibilisasyon ni Lucifer na ‘B’nai ha Elohim’ o tinatahanang moog ni Satanas noon sa langit ay sinira ni Arkanghel Miguel. Ang mga debris nito ay naging asteroid belt o tinatawag ni David Icke na ‘The Great Band Bracelet ‘sa pagitan ng planetang Mars at ng Jupiter.

Ayon kay David Flynn, ipinasira ng Panginoong Diyos ang tahanan ni Satanas sampu ng kanyang mga kaalyado ang tinatahanan nila sa langit. Tinatawag umano ng Diyos ang ika-limang terrestrial planet na Rahab (boaster, pride) ay lubusang nawasak. Iyon daw ay nakasulat sa talatang 26:11 ng aklat ni Job sa Matandang Tipan ng Biblia. ©PhilippineOne.com

Apoy umano ang ginamit na pangwasak ng Diyos sa dwelling place noon ni Satanas na nasa sentro ng planetary kingdom nito. Ang planetang Rahab ay sumabog at naging pira-pirasong tipak ng dambuhalang bato sa kalawakan. Ang Rahab aniya ang orihinal na ika-limang planeta sa sistemang solar bago ang Jupiter. Nang mawasak ang nasabing planeta, ang Jupiter na ang naging ikalima sunod sa Mars.

Tumama ang mga debris ng planetang Rahab sa planetang Mars na naging dahilan kung bakit nauga ang naturang planeta, nawala ang dagat, at ang atmospera ng Mars ay sumabog at nagka-pira-piraso rin. Isa pa, may itinayong sibilisasyon na rin daw si Satanas sa daigdig bago pa lalangin si Adan na sinira ng Diyos. Ginamit ni Flynn ang talatang 4:23-26 ng aklat ni propeta Jeremias. ©PhilippineOne.com

Pagkatapos na mawasak ang mga kaharian ni Satanas, May dalawang paksiyon ng mga rebeldeng anghel ang gumawa ng kani-kanilang hakbang. Ang una ay gumagala sa buong mundo upang mandaya ng mga tao. Ang ikalawang paksiyon ay nagpaparoo’t-parito sa atmospera ng mundo, kalawakan, at sa ibang mga planeta o sa stone of fire na ito nga yung planetang Mars. Ito raw ay nakatala sa Book of Enoch talatang 18:13.

Ang nakita raw umanong mukha sa planetang Mars na gaya ng two-sphinx sa Ehipto ay mukha raw umano iyon ni Satanas na sinasabi raw sa aklat ni propeta Ezekiel 28:14  na “ tumatakip na kerubin”.

The planet of the “Covering Cherub” is still evident within the debris, asteroids and comets, which are strewn throughout our solar system. Significantly, these chunks of the rebel angel’s planet, cosmic stones, have been used to mete out God’s judgment throughout history,” pahayag ni Flynn.

We add copyright messages throughout our articles due to the incredible amount of copyright fraud and theft performed by competing Facebook pages.  Thanks for understanding

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here