ANG MISTERYO SA PETIT TRIANON, ANG HARDIN NG PANAHON

Ilang mga aghamista sa larangan ng imbensiyong teknikal ang nagbabalak gumawa noon ng isang aparato upang maging daan para makabalik sa nakalipas. Hanggang ngayon, nananatiling plano pa rin at hindi maisakatuparan ang maituturing sanang pinakarurok na tagumpay ng siyensiya sa kasaysayan ng imbensiyon.

Subalit, ang minimithing makabalik sa nakalipas ay may kasagutan pala sa isang kakatwang paraan at pook. Ito ay dahil sa karanasan ng dalawang guro na sina Charlotte Annie Moberly (1846-1937 at Eleanor Jourdain (1863-1924), na tinatawag ang ginawa nila sa Versailles na time travel. Dahil sa kanila, nabuksan ang kamalayan ng mga eskperto na magsiyasat sa hardin papuntang Petit Trianon na sinasabing ‘Garden of Time’. Ang Petit Trianon ay nasa palasyo ng Versailles sa France.

Si Moberly ay anak ng Oxford don na naging Bishop of Salisbury sa England. Siya ay pansampu sa labinlima nitong mga supling. Siya ay na-appointed bilang 1st principal ng St. Hugh’s College na isang maliit na eskuwelahan para sa mga babae sa Oxford. Si Jourdain naman ay anak ng isang parson o preacher na si Reverend Francis Jourdain na isang vicar ng Ashbourne sa Derbyshire.

Si Eleanor panganay sa sampung magkakapatid at kapatid ni art historian Margaret Jourdain at mathematician na si Philip Jourdain. Kahit na mula sa mga inapo ng Huguenot family (mula sa France), siya ay purong Briton. Siya ay vice principal na kasunod ni Moberly na nakapagsulat ng ilang textbooks at mayroong sariling eskuwelahang pinapamahalaan. Bukod dito, may pagmamay-ari suyang apartment sa Paris kung saan siya nagtuturo ng wikang English, na kalauna’y tumuloy sa kanya ang kaibigang si Moberly.

Nagkakilala ang dalawa nang magpasyang magtungo ni Eleanor sa France upang matuto ng salitang Pranses. Kumikita siya sa pagtuturo ng English children sa naturang siyudad. Naging magkaibigan ang dalawa at nakahiligang magtungo sa mga pook na nasa labas ng Paris. Wala ni isa man sa kanila ang nakapunta na sa Versailles para bumisita sa historic palace.

Ang dalawang respetadong British schoolteachers ay nagpasyang magtungo sa Versailles para sa isang sight seeing expedition noong ika-10 ng Agosto 1901. Sila ay may dalang Baedeker guidebook na tangan ng kanilang mga kamay. Si Moberly ay 55-anyos at si Jourdain naman ay 38-anyos nang mangyari ang sinasabi nilang time travel.

Pagkatapos na madalaw at malibot ang naturang palasyo minsang maalinsangan ang panaho’y nagsimula silang maglakad sa patungo sa Petit Trianon. Ito’y isang maliit na pribadong winery sa halos dulo na ng hardin na ibinigay ni King Louis XVI sa kanyang esposa na si Queen Marie Antoinette noong 1774. Naging paboritong pasyalan ito kalaunan ng reyna.  Habang binabagtas ang daan patungo sa naturang pasyalan, nakalimutan nilang lumiko ng pakanan sa straight ahead na daanan ng hardin. Sa halip, lumakad sila ng dire-diretso.

Nagtaka sila at naisip na sila’y naliligaw. Hindi nila batid na sila pala ay lumalakad na pabalik sa nakalipas na panahon. Dumaan sila sa naturang hardin na hindi pa eksistido noong taong 1901. Ang nadaanang hardin ay eksistido pala noong taong 1789. Saka nila nalaman na iniwan nila ang ika-20 siglo at pumasok uli sa panahon ng ika-18 siglo.

Kakatwa silang nagtataka kung bakit ang fashion statement ng mga taong nakikita nila’t nakakausap sa hardin ay hindi tugma sa kanilang kasuotan. Ang matindi pa, nakita nila’t nakausap ang mga taong malaon nang patay nang halos lagpas na ng isang siglo. Pahayag pa ng dalawa, naka-engkwentro pa nila ang mga Swiss guard at si Maria Antoinette. Nakakita rin sila ng mga magsasaka.

Ang kanilang ‘incredible psychic adventure’ ay ganap na sinuhayan ng mga masusing pagsisiyasat sa mga nagdaang mga taon. Ang kakatwang karanasan ng dalawang guro’y umingay lamang noong taong 1911 na pinagde-debatehan ng mga scientist, scholars, philosophers magpa-hanggang sa ngayon. Ayon sa The Telegraph, ang dalawa ay naniniwalang nakabalik sa pangyayaring noong si Marie Antoinette ay nasa piitan sa Paris noong 1792. Kung saan, doon ginugol at sinariwa ang kanyang mga alala sa huling araw nito sa Trianon noong 1789. Noong Agosto 10, 1792, ang mga Swiss guards ay pinaslang sa Paris kung kaya nakita rin sila ng dalawa. Kalaunan, naglathala sina Moberly at Jourdain ng aklat patungkol sa kanilang kakatwang karanasan na may pamagat na ‘An Adventure’. Kung saan, gumamit sila ng pseudonyms.Sa gayun ay maingatan pa rin nila lkahit papaano an gkanilang reputasyon bilang mga guro at maging ng kanilang paaralan. Noong 1913, napaulat na ang libro ay bumenta ng 11,000 kopya. Noong pumanaw si Jourdain noong 1924 at si Moberly noong 1937, saka lamang nahayag na sila ang sumulat ng aklat na nakapukaw sa interes ng mga tao tungkol sa kanilang karanasan sa mahiwagang hardin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here