ANG MISTERYO SA HOLE IN THE WALL BAR

Ravenson Biason

Ravenson Biason:Writer/Novelist/ Blogger/ Artist/ Composer/Cartoonist
Ravenson Biason

May isang kakatwang nangyayari sa mga parokyano sa isang bar sa New York na kinatatakutan noon ng mga taga-roon, at ng mga parokyano. Bakit naman? Mistula kasing sinasapian ng mga masasamang espiritu ang mga tao kapag nakakapasok sa mahiwagang saloon o bar sa nasabing estado na matatagpuan sa pagitan ng Dover at Ward streets.

Sa loob ng mahigit dalawampung-taon ay nagmistulang pugad ng mga pusakal, mga imoral na gawain at kahalayan ang “Hole In The Wall Bar”, na sa kalauna’y nagmistulang ghost town pagkatapos ng taong 1871. 

Ang mga dayo o mga taga-ibang dako ay ginugulpi at pinagtutulong-tulungan kapag pumapasok dito. Sila’y itinatapon sa labas. Kapag minalas, napapatay pa ng mga halang ang kaluluwa at ang bangkay ng mga biktima ay inilalagay sa isang kariton o cart wheel. Pagkatapos, ibinabalandra sa lansangan bilang isang pagpipitagan.

Subalit, noong mga nakalipas na mga taon, ang public order o kaayusang pangmadla ay inayos at pinanatili ni Charley Mornell, sa pakikipagtulungan ng anim na talampakan (six feet ang taas)  na babaeng tibo na si Gallus Mag. Matapang na babae si Gallus, isang brusko at may paninidigang tao na nais likidahin ang karahasan at kaguluhan. Kung ihahambing sa panahon natin ngayon, si Gallus Mag ay tila babaeng bouncer sa nasabing bar.

Pinarurusahan ng naturang tomboy ang mga basagulero’t mga war freak  sa pamamagitan ng pagkagat sa mga tainga ng mga ito hanggang maputol. Itinatabi ang mga naputol na tainga na nakababad sa alcohol sa loob ng isang bote (garapon)  na naka-display sa loob ng bar.

Isa sa mga koleksiyon nito ang naputol na tainga ng isang lalaking pabastos na nagtanong sa kanyang edad at malaswang katagang: “Ilang taon-gulang ka na? Siguro, hindi ka pa nakakatikim ng baril sa pagitan ng mga hita. Gusto mo, barilin kita ng baril ko?”

Subalit, ang pagdidisiplinang iyon ay nauwi lamang sa pagmamalabis ng mga taong malapit kina Mornell at Gallus Mag. Kanila ring pinagtri-tripan ang mga taong hindi nila kabatak o kasundo.Isa sa gulong nangyari sa loob ng “Hole in the Wall” ay ang away nina “Slobery Jim at Patsy “The Barber”na kapwa mga butangero. Pinag-awayan nila ang 12 sentimong dolyar na  barya,  na kinuha nila sa isang napadaan lamang na lalake. Pinalo nila ito sa ulo at nang mawalan ng ulirat ay nilunod pa nila sa pantalan.

Pinutol ni Jim ang ilong ni Patsy sa pagkagat dito. Pagkatapos nun ay nilaslas niya ang lalamunan nito at pinagsisipa hanggang sa malagutan ng hininga. Ang masaklap, basta-basta na lamang pumapatay ng tao ang mga astig dito at tinatapon sa labas. Kaya nauso ang tagubilin doon— na kapag pumasok ka sa naturang bar ay mamamatay ka. Lalo na’t bago ka lang o hindi pamilyar ang iyong mukha sa mga maton doon. Kaya isa ito sa mga tinaguriang “Suburb of Hell”.

Kaya roon sa mga hindi alam ang kaganapan sa naturang bar, naniniwala sila na may pumapatay dito. Dumating ang taong 1871,nakarating sa kaalaman ng Presidente ng Amerika noong panahong iyon na si Ulysses S. Grant ang kasamaang nagaganap sa bar.

Tinagubilinan niya ang isa sa kanyang dalawang Bise –Presidente na si Schuyler Colfax (si Henry Wilson ang isa) na isa ilalim sa eliminasyon ang mga asal-demonyong namumugad sa naturang bar sa Dover. Sa pakikipag-ugnayan ni Colfax sa mga awtoridad sa New York, sinugod nila ang kinaroonan ng naturang bar at kanilang isinara ito. Ang mga astig at maton na mga pusakal ay itinali sa cart wheel at pinakaladkad sa lupa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here