ANG MISTERYO SA BUHAY NINA MARY ROFF AT LURANCY VENNUM

Naniniwala ba kayo sa reincarnation at spiritual possession? Papaaano kung may kahalintulad ntong kaso na nangyari sa totoong buhay? Ibig sabihin ba nito, totoo ang tungkol doon?  Isa nga sa sinasabing katuparan nito ay ang nangyari kay Lurrancy Vennum na reincarnation aniya ni Mary Roff. Sino nga ba ang mga nabanggit na mga indibidwal?

Noong ika-19 siglo, sa kasagsagan ng pamamayagpag ng spiritualism, ang kaso ng spiritual possession ni Lurancy Vennum ay nakapukaw ng kuryusidad ng karamihan. Anupa’t  ng matinding publisidad ang nangyari sa nabanggit na babae. Si Lurancy ay isang batang babae na mula sa Illinois, na sinasabing reincarnation ng isa pang teenager na si Mary Roff na pumanaw sa edad na 15-anyos. Sa pamamagitan aniya ng espiritu ni Mary, sinabi ni Lurancy na kaya niyang sabihin ang mga detalye ng nakaraang buhay ng pamilya ni Roff,  sampu ng mga kaibigan nito. Kung kaya, marami ang naniwala na nabuhay muli si Roff sa kanyang katauhan.

Si Lurancy nga raw kaya ang reincarnation ni Mary Roff? Bago natin siyasatin ito ay alamin muna natin ang buhay ni Roff. Si Mary Roff ay isinilang sa Warren County, Indiana noong ika-8 ng Oktubre 1846. Noong siya ay sumapit ng 13-anyos, ang kanyang pamilya ay lumipat sa Watseka na may 70 milya ang layo sa Chicago. Noong mga panahong iyon, ang kalusugan ng dalaga ay naigupo ng epilepsy, na kung saan ay sinusumpong si Mary ng dalawang  beses sa isang araw.

Noong tagsibol ng taong 1865, nagtangkang magpatiwakal ang dalaga upang matakasan ang problema sa kanyang kalusugan. Nilaslas nito ang kanyang pulso. Natagpuan siya ng kanyang mga magulang na walang malay dahil sa dugong nawala sa kanya. Nang muli siyang magkamalay, naging bayolente siya na kung saan ay kinakailangan pa ang ilang matatanda upang pakalmahin siya at pahigain sa higaan.

Nagdeliryo si Mary ng 5 araw pagkatapos na siya’y makatulog ng 15 oras. Nang siya’y magising, nakapiring na ang kanyang mga mata ng itinaling bandage. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng dalaga na kulumusin ang kanyang mga mata, kung saan ay nasasaktan na siya.

Sa kabila ng mahirap na kalagayan at sitwasyon, sa halip na tanggalin niya ang nakapiring sa kanyang mga mata ay nadiskubre niya na nakakakita pa rin siya. Ang mga kaibigan ng kanyang pamilya gaya ni A.J Smith na isang patnugot sa Danville Times at si Reverend J.H Rhea ay nakasaksi sa pagkakaroon ng piring sa mata (blindfolded) ni Mary. Ngunit normal pa rin ito at nakakakita. Katunayan, nababasa nito ang nilalaman ng nakasarang sulat na nakalagay sa bulsa ni Smith. Nagawa ring isaayos ni Mary ng tama ang mga bunton ng mga sulat ni Smith. Kung kaya nagsulat ito ng isang datus ng naturang insidente sa kanyang isinusulat na mga akda.

Habang lumalaon, lalong lumalala ang kalusugan ni Mary. Sinabi at pinayuhan ng mga doktor ang kanyang mga magulang na siya’y ilagak sa mental institution. Tumutol ang mga magulang niya at nagpasyang alagaan pa rin siya.Noong nasa pagamutan si mary ay kinuha siya ng kanyang mga magulang noong bumisita sila sa kanilang mga kaibigan sa Peoria, Illinois noong ika-4 ng Hulyo 1865. Doon ay idinaing ni Mary ang matinding pananakit ng kanyang ulo kung kaya nagpasaya siyang magtungo sa kanyang silid sa kabila na may nagaganap na selebrasyon.

Ilang minuto pa ang nakalipas, natagpuan ng kanyang mga kaibigan si Mary na walang malay sa sahig na tigmak ng dugo. Dinala pa nila siya sa pagamutan. Ngunit binawian din ng buhay kinabukasan noong petsang Hulyo 5, 1865.

Nang mamatay at iburol si Mary Roff, si Lurancy Vennum ay 15-buwang gulang pa lamang noong mga panahong iyon. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang bukirin sa Iowa. Siya’y isinilang noong ika-16 ng Abril 1864 sa Milford Township, Iriqous Co, Illinois. Noong taong 1861, ang mga magulang ni Lurancy ay lumipat sa isang bukirin mga 7 milya sa timugan ng Watseka na siya ring pook kung saan nakatira noon si Mary noong nabubuhay pa ito sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay.

Kung tutuusin, walang posibilidad na makita ni Lurancy si Mary dahil sa patay na ang huli. Ang pagkakaiba ng dalawa, si Mary ay may karamdaman samantalang si Lurancy ay normal. Noong ika-12 anibersaryo ng kamatayan ni Mary Roff noong ika- 5 ng Hulyo 1877, si Lurancy ay 13-anyos na dalagita na noon. Kinabukasan, noong ika- 6 ng Hulyo 1877, sinabi niya sa kanyang mga magulang na may mga tao umano sa kanyang silid noong gabi ng anibersaryo ng kamayatan ni Mary. Tinatawag umano siyang Rancy at ramdam ng dalagita ang kanilang mga paghinga sa kanyang mukha.

Isang linggo ang lumipas, tinulungan ni Lurancy ang kanyang ina na tahiin ang napunit na bahagi ng kanilang carpet. Habang ginagawa ito, bigla siyang napabalikwas at sinabi sa kanyang nanay, na may kung ano siyang kakatwang nararamdaman na hindi naman niya nakikita.

Ilang segundo pa, nawalan siya ng malay na tumagal ng limang oras. Kakatwa na niya itong nararanasan araw-araw. Nahihirapan na rin siyang huminga at bumababa na ang temperatura sa kanyang katawan. Dahil dito, nagdurusa si Lurancy pananakit ng sikmura at nakakaranas na magsalita ng malumanay tungkol sa kakatwa niyang mga pangitain. Sinabi niyang kadalasang nakikita niya sa kanyang pangitain ang mga anghel.  Ang pananakit ng kanyang sikmura, kasabay ng pagkakaroon ng pangitain tungkol sa mga anghel na tumatagal ng 8 oras.

Kung minsan, kapag nangyayari ito, nakakapagsalita siya ng iba’t-ibang  boses kahit wala siyang malay. Kapag nanumbalik ang kanyang diwa, wala naman siyang matandaang anupaman. Dahil sa kakatwang nangyayari sa kanya, isinangguni na ng kanyang mga kaanak sa mga doktor ang dalagita.

Sinabi ng mga ito na mayroon siyang sakit sa pag-iisip at wala anila silang magagawa rito. Sa halip, sinabi nilang nararapat na dalhin ang dalagita sa State Insane Asylum sa Peoria. Noong mga panahong iyon, ang spiritualist movement ay nasa rurok ng kanilang katanyagan at ang balita tungkol kay Lurancy ay nag-udyok sa ilang katao na siya’y bisitahin upang makita . Sina Mr. at Mrs. Asa B. Roff, mga magulang ni Mary Roff at ang ilang spiritualist ay narinig ang kakatwang kaso ni Lurancy na kaugnay at kahalintulad sa kaso ni Mary.

Kung kaya, binisita nila ang pamilya ni Lurancy at hinikayat na hayaang imbestigahan ni Dr. E. Winschester Stevens, (isang medical doctor at isa ring taga-suporta ng mga espiritista) ng Janesville, Wisconsin ang kaso ng dalagita.

Binisita nga ni Dr. Stevens ang pamilya ng dalagita at nakita nila sa bahay si Lurancy na nakaupo sa silya na malapit sa  wood stove sa posisyong ang kanyang balikat, tuhod, at kamay ay nasa ilalim ng kanyang baba (chin). Nakalingkis ang mga paa nito sa silya at ang mga mata’ mabalasik ang tingin.

Nang makaharap ni Dr. Stevens ang dalaga, nagkaroon ng katahimikan at nabasag lamang nang igalaw ng doctor ang kinauupan niyang silya. Sa puntong ito, binalaan ng dalaga ang doctor na huwag lumapit sa kanya. Ayaw niyang pahipo at nagiging marahas na. Tinawag niya ang kanyang tatay na ‘Old Black Dick’ at Old Granny’ naman ang kanyang ina. Ating aalamin kung bakit nagkaganito ang dalaga at kung sino ang sangkot sa pagbabago ng kanyang pagkatao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here