ANG MISSILES NINA ZEUS AT INDRA!

Atin pong tatalakayin ngayon sa artikulong ito ang mga digmaan ng mga diyos ( mga hindi tunay na diyos)  na atin pong hinalaw sa aklat ni Zecharia Sitchin na The Wars of God and Men”.

Unahin muna natin ang mga digmaan ng mga diyos para sa pagkupo ng supremacy sa daigdig, na sinasabi ni Sitchin na ang mga nuclear weapon sa ating panahon ay eksistido na noong unang panahon. Aniya, may ilang pook sa daigdig na may expose o may radiation bago pa naimbento ng tao ang nuclear weapon— at ang pagbagsak ng bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong petsang  Agosto 6 at 9 1945 ayon sa pagkakasunod. Partikular sa central Greece at India.

May mga datus o Greek source mula kay Herodotus na nakitaan ng ilang ebidensiya kaugnay ditto at nanatiling mababasa magpa-hanggang sa ngayon. Gayundin sa ilang literaturang naisulat gaya ng ‘Iliad’ ni Homer at ‘Odes of Pindar of Thebes’, na naisulat na bago pa sa panahon ni Herodotus. Ang Theogony ( Divine Genealogy) ni Hesod, katutubo ng Askara sa central Greece, na nabuo noong ika-8 silo B.C, pati na rin ang akdang Works and Days.

Ang mga kuwento patungkol sa mga diyos ay napalooban ng rebolusyon, mutilasyon, pakikibaka, pagsubok at global wars.

Ang digmaan ng mga diyos (gods) ay karaniwan na aniya sa mga nagdaang mga panahon. Sinasabing sa pasimula pa lamang ng ng sanlibutan ay nagkakaroon na ng hidwaan sa pagitan ng mga diyos na ang ugat ay pag-dodomina o pagiging makapangyarihan sa lupaing kanilang pinili. Sa gayun, sila ay makilala na diyos ng isang lahi.

Ang serye ng mga “Wars of Gods” ay nagsimula sa magkapatid na sina Enki at Enlil. Ang sinundang serye naman nito ay pakikidigma ni Zeus (Greek god) sa mga kapatid niyang sina Hades at Poseidon. Gayun din ang Brahmic god na si Indra laban sa kanyang mga kapatid na sina Agni at Surya. Unahin natin ang pakikipagdigma ni Indra.

Si Indra (diyos ng bagyo) ay nakipagdigma nga sa Asuras na pumatay ng malaking bilang ng 99 demi-gods ng naturang grupo ng mga diyos sa timugang bahagi ng Asya (India). Nakipaglaban si Indra para masustentuhan ang inuming Soma upang mapanatili ang kanyang imortalidad. Ang Soma ay ay dinala sa earth mula sa Celestial Abode o bahay ng isang celestial eagle. Iniinom ang Soma na inihahalo sa gatas. Ang Kine o baka ay inihahandog ng mga tao sa mga diyos bilang roasted meat ay nakakapagdagdag ng imortalidad.

Ngunit,ang supply ng Soma at baka ng naturang ay kinapos ng kinapos. Nagkaroon ng agawan sa supply kung kaya nakipaglaban si Indra sa aerial car sa Asuras na kung saan ay nagtatago sa mga ulap. Sa himno ng aklat na Rig Veda, ang mga kalipunan ng diyos maging ang individual deities o mala-diyos ay tinalo ni Indra sa isang single combat lamang.

Ang supply ng mga buhay na mga baka na nasamsam ni Indra ay kanyang pinakawalan upang magamit ng tao. Ngunit, pinagtatago ito ng mga demonyo sa loob ng bundok na binabantayan ni Vala (encircler). Si Indra ay tinulungan naman ni Angirases na isang young god na nakakagawa ng ‘divine flames’. Binigyan nito si Indra ng divine flame. Pinatama nito ang naturang bolang apoy sa bundok kung kaya nakawala ang mga baka.

Ayon kay J. Herbert na nagsulat ng ‘Hindu Mythology’,ang tangan ni Indra at pinawalan para sumabog ang bundok kung saan nakakulong ang mga baka ay hindi divine flame. Kundi, ito ay ‘Divine Ray’ at ito rin daw ang pinawalan ni Indra. Ang sandata nitong ginamit ay isang missile na kapag pinatama sa isang subject ay sasabog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here