ANG MGA SECRET SOCIETIES SA MUNDO

Ang ating mundo ay puno ng mga lihim at mga tagong pagtitipon—na gumagawa sa likod ng mga anino, mga sikretong grupo o kalipunan ng mga taong lihim na pinapatakbo ang ikot ng ating mundo. Alamin natin sa malalim na pag-aaral ang ilang mga organisasyon o grupo na lingid sa ating kaalaman ay may natatagong lihim na layunin at misyon para sa sangkatauhan. Gayundin  ang misteryong bumabalot sa mga ito. 

Kabilang na rito ang tinatawan na ‘Skull and Bones Society’. Ang  nasabing samahan ay isa sa mga lihim na grupo sa Yale University, Connecticut USA. Ang mga miyembro nito ay tinatawag na “Bonesmen”. Ito’y naitatag noong 1832 na hanggang sa ngayon ay sinasabing umiiral pa ito at pili lamang ang mga kaanib na pwedeng maging miyembro nito kagaya ng mga matataas na tao sa lipunan.

Nagtitipon kada linggo sa isang gusali na kung tawagin nila ay ‘The Tomb’. Ang dalawang Bush na naging mga president ng Amerika ay sinasabing pamosong mga naging kaanib nito, habang sila ay nag-aaral pa sa Yale University. Sinasabing ang mga naging mayorya ng mga kasapi nito ay pinaniniwalaang nagkaroon ng pambihirang kapangyarihan at katanyagan sa kasalukuyan.

Maraming mga bulung-bulungan ang lumitaw na bahagi sila ng isang mas malaking organisasyon, na puno rin ng lihim at kontrobersiya. Ito ay  ang tinatawag na  Illuminati. Pero, ang mas nakagugulat na mga sabi-sabi, karamihan sa mga kasapi nito ay siyang mga nagpasimula umano ng Central Intelligence Agency o CIA sa Amerika, at pinatatakbo pa rin nila ang CIA, hanggang sa ngayon. 

Isa rin sa lihim na samahan ang tinatawag na ‘Bilderberg Group’. Ang tawag sa lihim na pagtitipon taon-taon ng tinatayang 150 na mga matataas at mga maipluwesyang tao sa kasalukuyan. Ang pangalan ng grupo ay hinango sa una nilang pagtitipon sa ‘Bilderberg Hotel’ sa Netherlands noong 1954.

Para maging miyembro ng Bilderberg Group, kanakailangan ka muna nilang imbitahin. Karamihan umano sa mga kaanib nito ay mga prime ministers at mga pangulo ng mga malalakas na bansa sa mundo. Sila ay 2/3 lamang ng mga kaanib ng samahan at ang mga natitirang miyembro nito ay mga lider o matataas na pinuno ng mga international banks at media networks.

Lihim silang nagpupulong taun-taon sa ilang mga bahagi ng Amerika at Europa, na may mataas na seguridad—sa pamamagitan ng puwersa military na nakakalat sa tuwing sila ay nagkakatipon. Kung anuman ang kanilang pinag-usdapan o agenda ay walang nakaaalam. Ito’y nananatiling lihim sa publiko.

Ngunit, marami ang nagsasabing pinagpupulungan nila ang tungkol sa kung papaano ang mga bansa at malalaking organisasyon ay magsasama-sama para paunlarin ang kanilang ekonomiya at depensang militar. Samakatwid, plano nilang kontrolin ang sistema ng mundo.

Dahil sa mga lihim na bumabalot sa Bilderberg Group at sa mga makapangyarihang miyembro nito, talagang naiintriga ang mga taong gustong malaman kung sino-sino ang mga kasapi nito.

Ang “Freemasonry Society” naman ay may malaon na kasaysayan sa kapatiran ng mga Mason o ‘stone masonry’ noong ika-17 siglo. Madalas silang nagtitipon at nakatuon ang pansin nila sa kaunlaran ng kanilang mga miyembro, pati na rin sa kanilang komunidad. Lubos din silang nagbibigay tulong sa mga charity. Ngunit sa kabila nito, sila umano ay may naitatagong lihim.

Ayon sa ilang mananalaysay, ang Freemasonry ay nagsasagawa ng ritwal bago ang mga pagsisimula ng kanilang mga pagtitipon. Gumagamit din sila ng mga lihim na senyales at kamayan para magkakilanlan ang mga miyembro. Ito kasi ang nagiging entry pass nila sa kanilang mga pagtitipon.

Lingid sa kaalaman ng mga miyembro nito, may ilan sa kanila na talagang bahagi na tinatawag na ‘Illuminati’. Madalas silang iniuugnay dito.  Malaki raw ang kontribusyon nila sa adyenda nito na “New World Order” o sa madali’t sabi, na ‘Bagong Pandaigdigang Batas’. 

Kilala rin ito sa pangalang “Bavarian Illuminati’ na itinatag noong May 1, 1776. Ang pangunahing layunin nito ay kontrahin at tuldukan ang mga supertisyong mga paniniwala— pati na rin ang impluwensya ng relihiyon sa buong mundo.

Inaakit  nila ang mga tao na isipin lamang ang para sa kanilang kapakanan, upang hindi sila mapailalim ng mga batas ng relihiyon at estado. Karamihan sa mga kaanib nito ay mga Ateyo o mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sinasabi nilang sila ang mga taong naliwanagan o mga taong nagbibigay liwanag sa madilim nating mundo.

Katunayan nito, ang sikat na ‘Statue of Liberty’ sa New York, nagmula sa isang Pranses na kasapi sa freemason. Si U.S. President Franklin Delano Roosevelt, na isa rin umanong kasapi sa illuminati, ang siyang nagpalimbag ng simbolo ng grupo sa likod dollar bill  kung saan nakasulat ang salitang ‘NOVUS ORDO SECLORUM’ o ang ibig sabihin ‘New World Order’.

Na ito’y maliwanag na pangunahing adyenda ng Illuminati, pati na rin ang simbolo nito na pyramid at illuminati eye. Kapansin-pansin dito na nakaulit sa pyramid ang mga Roman Numerals na MDCCLXXVI o May 1, 1776, ang mismong petsa kung kailan naitatag ang samahan.

Sunod sa ating listahan ay ang ‘Knights of Templar’, isang grupo ng mga militar na naitatag noon ng Iglesia Katolika Romana tinatayang taong 1119 o 1129. Ang grupong ito ay may mga isinasagawang lihim sermonya, kabilang na rin ang pagpaparusa sa mga kaaway nito. Kilala rin sila sa pagsusuot ng puting kapa na may matingkad na pulang krus. Sila ang mga pinakamayayaman at pinakamahuhusay sa larangan ng militar noong Medieval Ages. Ang tungkulin ng ilan sa Knights Templar ay ang pangangasiwa ng kanilang yaman, pagtatatag ng ilan sa mga tanggulang gusali at pang- ekonomiya na nakakalat sa buong Europa.

Sinasabing ang samahan ay binubuo ng mga mahuhusay sa paghawak ng pera at sila’y responsable sa pagtatayo ng ilang mga tanggulang militar sa kalipunan ng Europa hanggang sa Jerusalem. Kilala rin sila sa paniniwalang sa paglalakbay nila sa Jerusalem ay nahanap nila di umano ang tinatawag na ‘Holy Grail’ o ang Kaban ng Tipan na ginawa noon sa panahon ng protepang Moises.

Kabilang pa sa ilang lihim na sosyedad sa daigdig ay ang Cadavier Society na itinatag noong 1951 sa Lexington, Virginia, U.S.A, na nakabase sa Washington at Lee University. Ang grupong ito ay sobrang nababalutan ng hiwaga. Ang mga miyembro  nito kahit ang kanilang ‘organizational structure’ ay walang nakaaalam. Pero marahil, maaaring napakayayaman ng mga kasapi nito, dahil sa sila ang may pangunahing tulong at malaking ambag sa pagpapatayo ng mga nasabing unibersidad, at nagpapatuloy ito hanggang sa ngayon.

Maraming nagsasabi na ang Cadaver Society ay may lihim na mga lagusan o underground tunnels, na nakakalat sa dalawang nasabing paaralan. Na nag-uugnay sa kanila upang doon nila gawin ang kanilang mga lihim na pagtitipon. Katunayan, may mga kakaiba at nakaiintrigang mga pintuang nakakandado ang nakakalat sa mga piling lugar ng kanilang mga campus— na hindi mo aakalaing naroroon ang mga ito. Patunay lamang na sinusuportahan nito ang mga nasabing teorya. Marami rin ang mga nagsasabing sila ay bahagi pa rin ng Illuminati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here