ANG MGA KAKAIBANG KASO NG HUMAN TELEPORTATION SA KASAYSAYAN

341

Maraming mahihiwagang phenomenon ang nagaganap sa mundo, at isa na rito ang teleportation.

         Ang teleportation ang isang theoretical na paglipat ng matter o energy mula sa isang lugar, patungo sa kabilang distansiya o direksiyon, in physical space and form.

         Tunay na kagila-gilalas, walang duda na paboritong paksa sa mga science fiction literature at pelikula ang konsepto ng teleportation.

         Maraming tala sa kasaysayan patungkol sa teleportation. May isang common donominator sa bawat kuwento ng mga taong diumano ay nakaranas nito: naganap ito nang bigla at hindi inaasahan.

         Tulad na lamang ng strange case ng batang servant mula sa North Cornwall nang England na si Jacob Mutton noong 1687. Ayon sa kaniya, patulog na siya noong gabi ng May 8, 1687, nang siya ay makarinig nang paulit-ulit na sigaw na,  “So Hoe, So Hoe, So Hoe!” Sinubukang niyang hanapin ang pinagmumulan ng tinig, ngunit hindi niya ito nasumpungan. Mayamaya lamang ay nawalan na siya nang malay, at nagising na lamang sa isang makitid na bangketa sa bayan ng Stratton, 30 milya ang layo mula sa kaniyang silid! Nang tanungin si Cornwall kung papaano siya napunta sa lugar na iyon, sinabi niya na ang huling natatandaan niya, kinuha siya ng isang napakatangkad na lalaki at inillipad palayo sa kaniyang silid.

         Isa pang account ng teleportation ang naitala noong 1926. Sangkot dito ang French swimmer na si Simone LaVille, na noon ay nagtatangkang languyin ang English Channel. Ayon sa report ng mga rescuer na sumusunod sa kaniyang paglangoy, nakita na lamang nila na unti-unting naglalaho si LaVille sa kanilang paningin. Sa pag-aakalang nalunod ang swimmer ay kaagad nila itong hinahap sa tubig. Ngunit, ang nakapanghihilakbot, si LaVille ay natagpuan ng sa isang bukid, 17 milya ang layo mula sa English Channel. Walang maalala si LaVille sa insidente.

         Sa Pilipinas, isang guardia civil ang diumano’y nakaranas ng teleportation noong ika-16 na siglo. Siya si Gil Perez na nakatalaga noon sa Palacio del Gobernador sa Intramuros. Noong Oktubre 24, 1593, habang si Gil Perez ay nakasandal sa pader ng Palacio at nagpapahinga, siya ay biglang napunta sa Plaza Mayor, Mexico! Nang kuwestiyunin ng mga awtoridad ng Mexico City si Perez, sinabi niya na siya ay isang Guardia Civil sa Maynila. Ikinuwento rin niya ang pagkamatay ng nakatalagang Gobernador Heneral sa Pilipinas sa kamay ng mga piratang Tsino. Ikinulong si Gil Perez sa pag-aakalang siya ay isang kampon ng Diyablo. Ngunit hindi naglaon ay napagpasyahan rin ng mga awtoridad na palayain si Gil Perez at pauwiin sa Pilipinas.

         Para sa karamihan, ang teleportation ay isa lamang science fiction. Ngunit, para sa mga taong diumano ay nakaranas ng teleportation, sino nga ba tayo para humusga?

Tunay na mahiwaga ang mundong ito at marami pa ang dapat tuklasin, partikular na sa mundo ng paranormal. Sa patuloy na pagsulong ng teknolohiya, unti-unti ay malapit na ring masagot ang hiwaga sa likod ng teleportation.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here