ANG MAKAPANGYARIHANG PANALANGIN UPANG MAKILALA MO ANG IYONG SOULMATE

787

Ang panalanging ibibigay ko sa inyo ay mula kay Jaime T. Licauco, Ph. D., ng Inner Mind Development Institute. Ito ay aking natutuhan sa pag-attend ko sa kaniyang seminar tungkol sa “Soulmates, Karma, And Reincarnation” noong 2015.

Short Version:

        “Lord, send me that one whom I can love and help and who can love and help me.”

Longer Version:

        “Lord, guide me that I may find that one to whom I can be of the most service as he seeks to find his path back to thee; and the one who can best help me to do the same.”

        Upang maging epektibo ang panalangin, mahalagang i-programa ninyo ang inyong kamalayan at isipan tungkol sa inyong goal na makilala na ang iyong soulmate. Pumili lamang ng alin sa dalawa—short or long version. Ang panalanging ito ay dadasalin ninyo araw-araw, sa parehong oras. Walang eksaktong araw at oras kung kailan ninyo puwedeng simulan. Maaari kayong magsimula sa araw at oras na kumbinyente sa inyo. Habang kayo ay nananalangin, sabihin ninyo sa inyong subsconsious at Alpha Level ang inyong nais at hangarin. I-describe din ninyo ang itsura at mga karakter ng inyong ideal soulmate. Be specific.  Gawing malinaw ang lahat.  Sabihin din ninyo ang petsa, araw, o oras kung kailan ninyo gustong dumating at makilala ang inyong soulmate. Panatilihin ang hindi natitinag na pananampalataya, at asahan ninyo na hindi maglalaon at makikilala na ninyo ang inyong soulmate.

        Muli ay aking ipinapaalala sa inyo, ang soulmate ay hindi lamang limitado sa romantic aspect. Ang soulmate ninyo ay maaaring dumating sa anyo ng isang kaibigan, o mentor. Kung kayo ay may asawa na, ang hilingin ninyong soulmate ay iyong makatutulong sa paglago ng inyong espiritualidad, at hindi patungkol sa romantic aspect, upang ang soulmate encounter ninyo ay hindi mauwi sa karmic debt and connection.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here