ANG MAKAPANGYARIHANG PANALANGIN UPANG MAGKAROON NG MGA FINANCIAL BLESSING

4041

Karamihan ay naghahangad ng isang masagana at maunlad na pamumuhay.

        Narito ang isang uri ng panalangin upang magkaroon ng masagana at maunlad na pamumuhay.

Anumang uri ng panalangin ay isang “invocation” o panawag. Ang dasal na iyong mababasa ay malinaw na isang uri ng invocation o panawagan. Wala itong pinagkaiba sa isang orasyon (spell). At bilang isang orasyon, ito ay may enerhiya na patungkol sa nilalang na ibig mong tawagin. Walang pinagkaiba rito ang mga anghel. Ang mga anghel ay isang uri ng light being o positive energy na maaari mong tawagin.

        Narito ang maiksing panalangin para magkaroon ng mga financial blessing:

“May The Angels Of Prosperity

Stay Right By My Side

Giving Me Visions And Answers

To Help Me Provide.

May They Nudge Me And Guide Me

And Show Me The Way

To Supply All I Need For My

Loved Ones Today.”

Amen.

        Usalin ang Abundance Prayer sa tahimik na lugar kung saan walang gagambala sa iyo. Maaari kang magsindi ng insenso o kaya ay kulay green na kandila habang inuusal ang panalangin. Maging mataimtim at gawin itong sagrado.

        Anumang panalangin ay magiging epektibo kung ito ay magmumula sa puso.

        Ipinapayo kong gawing bahagi ng iyong daily routine ang panalanging ito. Maaari itong dasalin at usalin sa kahit na anong oras.

        Higit sa lahat, magbahagi ng mga biyayang matatamo bilang pasasalamat.

        Nawa ay makatulong ito sa inyo.

        Pagpalain kayong lahat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here