ANG MAKAPANGYARIHANG MANIFESTATION RITUAL UPANG MAKAMIT ANG MGA PANGARAP SA BUHAY

0
1730

Bawat isa sa atin ay may hangarin sa buhay. Kailangan nating kumilos at pagsikapan ang anumang bagay na gusto nating makamit. Ngunit, makatutulong ang Law of Attraction upang mabilis mong makamit ang mga pangarap mo, kahit sa tila napakaimposibleng paraan.

Para sa iba pang babasahin patungkol sa Law of Attraction, i-click ang link: https://philippineone.com/kapangyarihan-law-of-attraction-exercises-1234/

Narito ang isa sa napakamabisang rituwal na makatutulong upang mapadali ang pagkuha mo sa mga bagay na pinapangara mo. Kailangan mo lamang maghanda ng isang baso ng tubig, isang piraso ng papel, lapis, isang maliit na garapon o jar, isang kandila, at buto (kahit anong klase ng halaman).

Gawin ang rituwal na tahimik na lugar na walang makakakita at makagagambala sa iyo. Ang lugar na paggagawan ng rituwal na kinakailangang lupa at hindi sementado ang lapag. Mahalaga ang full concentration sa paggawa ng rituwal.

Sumalampak sa lupa. Sindihan ang kandila. Ipikit ang mga mata. Mag-meditate at i-visualize sa isipan ang anumang bagay na gusto mong makuha. Mag-meditate sa loob ng 15 hanggang 30 minuto.

Pagkatapos, isulat ang lahat ng mga bagay na gusto mong makuha sa papel. Irolyo ang papel at saka ilagay sa loob ng garapon.

Sabihin ng malakas isa-isa ang mga bagay na isinulat mo sa papel.

Lagyan ng tubig ang garapon hanggang sa ito ay mapuno.

Pagkatapos, bungkalin ang lupa. Ibuhos sa hukay ang tubig mula sa garapon kasama na ang papel. Tabunan ng lupa ang papel at saka itanim roon ang buto.

Kasabay nang pagtubo ng buto ang katuparan ng iyong pangarap!

Paalala: Kung wala na kayong espayo na may lupa, maaaring sa paso na lamang ibuhos ang tubig at itanim ang buto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here