ANG MAGICAL NA GAMIT NG BALAT NG DALANDANAN, ORANGE, AT IBA PANG CITRUS FRUIT: KAYA HUWAG BASTA ITAPON LANG

1498

Ang pinagbalatan ng mga citrus fruit gaya ng dalandan at kahel ay may iba pang gamit. Kaya huwag lang itong basta itapon.

        Ang balat ng mga maaasim na prutas ay mabisang pantaboy at panlinis ng negative energy!

        Pagkatapos mong kumain ng orange o dalandan, ipunin ang pinagbalatan ng mga ito at saka ibilad sa araw. Hintayin itong matuyo at maging matigas.

        Ang pinatayong balat ng mga citrus fruit ay mainam gawing potpourri. Pagningasin ang mga ito sa nagbabagang uling na nakalagay sa isang ceramic bowl.

        Ang usok mula sa nasusunog na balat ng citrus fruit ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid. Makatutulong rin ito upang ma-cleanse ang aura ng inyong bahay.

        Kaya kung ikaw ay kumakain ng citrus fruit, huwag mo lang basta itapon ang mga pinagbalatan nito. Ipunin ang mga ito sapagkat magagamit mo ang mga para ma-cleanse ang aura ng inyong bahay at kapaligiran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here