Ang Laban ng Same Sex Marriage at SOGIE Bills

2469

Isang mainit at mahabang usapin ang tungkol sa pagsasabatas ng panukalang same sex marriage at Sexual Orientation, Gender Equality, and Expression (SOGIE). Ilang taon nang hinaharap ng mga miyembro at tagasuporta ng komunidad ng Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders, Queers, and Intersex (LGBTQI) ang mga hamon at panghuhusga, lalo na mula sa simbahang Katoliko. Bilang isang Katolikong bansa, hindi talaga maiiwasan ng simbahan ang makialam sa pamahalaan, kahit na malinaw sa ating konstitusyong magkahiwalay ang dalawang institusyon ng lipunan. May dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakamahalagang probisyon ng ating batas… kung kaya naman dapat ay hayaan na lamang ng simbahang Katolikong magpatuloy ang pag-aaral at maaring pagsasabatas ng lehislatura sa mga naturang panukala.

Marahil ay may punto ang simbahan sa mga argumento nito ukol sa isyu. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangang ipagpilitan ng simbahan ang kagustuhan nito pagdating sa pagpapatupad ng mga nasabing batas. Kahit na karamihan sa atin ay Katoliko, nananatiling iisa lamang ito sa napakaraming relihiyon sa Pilipinas. Sabagay, kung tutuusin, maraming Katolikong Pilipino ang nagnanais maisabatas ang SOGIE at same sex marriage bills upang matigil na ang diskriminasyong nararanasan nila.

Naiintindihan ko ang pinaglalaban ng simbahang Katoliko ngunit ako rin ay nakikisimpatya at nakikiisa sa laban ng LGBTQI. Hindi madaling magpakatotoo sa sarili at ipaglaban ang pagmamahal. Uubusin nito ang lakas ng isang tao kasabay ng pagharap sa mapanghusgang lipunang meron tayo ngayon. Sa pamamagitan ng mga bagong panukalang batas, masisiguro na natin ang proteksyon ng kanilang mga karapatang pantao. Makikinabang na rin sila sa pantay na pagtrato saan man sila mapunta, nang hindi nanliliit sa kanilang mga sarili. Isa sa mga argumento ng simbahang Katoliko ay ang pagkasira ng institusyon ng pamilya at kasal kapag pinahintulutan na ng mga mambabatas ang same sex marriage. Ngunit kung ating titingnan, napakarami sa mga “normal” na pamilya ngayon ang hindi na buo dahil sa pang-aabuso, hindi pagkakaunawaan ng mga mag-asawa, at kung ano-ano pa. Kung hahayaan nating maging malaya ang mga mamamayang piliin ang taong mahal nila nang hindi inaalala ang kasarian, nakasisiguro akong matitigil ang pagdami ng mga kaso ng sirang pamilya at paghihiwalayan ng mag-asawa. Hindi natin pwedeng ikulong ang mga tao batay sa turo ng iisang simbahan. Kailangan ay bigyan natin ang mga ito ng karapatang pumili para sa kanilang mga sarili. Labag man sa pananampalataya o hindi, nasa bawat indibidwal na ‘yon kung paano sila magiging responsable para sa kanilang mga desisyon.

Para sa akin, oras na upang yakapin natin ang progresibong pagbabago. Sa pagsasabatas ng SOGIE at same sex marriage, matutulungan natin ang ating mga kapwang kabilang sa komunidad ng LGBTQI sa kanilang laban. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng mas inklusibong lipunan.

More Commentary

SHARE
Previous articleOnline Horoscope Abril 13 2018
Next articlePalmistry 116: Kilalanin ang mga taong dapat layuan
Aktibong miyembro ng lipunan na may mataas na pangarap para sa bayan. Bilang kabataang umaako sa kanyang responsibilidad bilang mabuting mamamayan, sa pamamagitan ng pagsusulat ay nagnanais itong makatulong sa reporma tungo sa pangkalahatang pag-unlad.