ANG KONGRESO NG MGA EXORCISTS SA BANSANG POLAND

Ang eksorsismo ay ginagamit ng ilang may kakayahan nito, alalaong baga’y lalo na ang mga otoridad ng relihiyon upang mapaalis o mapalayas ang mga masasamang espiritung sumanib sa katawan ng isang tao. O kaya’y nanggugulo, naninindak o namemerwisyo sa ilang lugar, bahay o ilang gusali gaya ng paaralan, opisina at iba pa.

Ang mga exorcists noong taong 2009 sa naturang nasyon ay nagtipon-tipon sa kapitolyo nito sa Warsaw. Ang dahilan, naghahanap sila ng lunas at solusyon sa nakakabahalang pagdami ng bilang ng Satanic possession at pagdami ng sinasapian ng mga masasamang espiritu. Sa ngayon, umabot na sa 130 exorcists mayroon sa Poland at nadadagdagan pa.

Sa nakalipas ng 10 taon. ang bilang ng mga exorcists sa naturang bansa ay pumalo sa bilang na 30 hanggang 100 katao. Ang pagdami nilang ito ay batay na rin sa pangangailangan ng mga taong kailangan ang kanilang serbisyo at ng mga taong naghahanap ng espirituwal na paliwanag para sa maysakit sa kaisipan. Kung kaya, bumuo sila ng sariling kongreso sa basbas na rin ng simbahang Katoliko roon.

Sa pagkilala ng mga ito sa modernong siyensiya, ang mga exorcists ay nakikipagsanib puwersa sa mga sikologo upang malaman ang pagkakaiba ng psychiatric problems sa mga gawa ng mge demonyo o masasamang espiritu.

May ilang kaso ng Satanic works ang mahirap ipaliwanag at bigyang lunas ng karaniwang medisina. Kung kaya, kailangan ang mga exorcist upang malunasan ang hindi maipaliwanag na kondisyon na hindi saklaw ng medisina,” pahayag ni exorcist Padre Andrzej Grefkowicz. Aniya, ang isang indikasyon ng isang taong inaalilihan ng masamang espiritu ay hindi nito makayang magtungo sa simbahan. Kung magawa naman nila ay nakakadama sila na parang mahihimatay o hirap sa paghinga. Nariyang sila’y nagsisisigaw, nagwawala, at inihahambalos ang sarili.

Ang National Congress ay naging bahagi ng polisihiya ng Poland’s Catholic Church upang suportahan ang naturang pagtitipon at gawing legal ang pagsasagawa ng isang secretive practice ng mga may kakayahan sa exorcism.

Ayon pa kay Padre Grefkowicz, ang ipinapakita sa mga pelikula sa Hollywood na uri ng isang eksorsismo ay isang pagmamalabis at napaka-kumplikado. Hindi aniya tamang gawi at paraan. bagkus, nakakasakit at nakakapagbigay pa ng maling indikasyon sa isang tao. Na ang isang inaakalang sinasapian ng masamang espiritu ay mayroon lamang palang epilepsy. Ang masakit, kung anu-ano ang ginagawa sa tao na nariyang ginagapos, hinahagupit, at pinapatungan ng kruz sa noo. May mga bagay na dapat na medisina lamang pala ang makakapagbigay lunas.

Pero, kung ang isang tao ay talagang sinapian, hindi na kailangan ng kung anu-anong ritwal gaya ng nakikita sa mga pelikula. Kundi, mabisa na aniyang lunas ang taimtim na panalangin. Isinagawa ang naturang pagtitipon upang patunayan na ang mga exorcist ay dumarami sa bilang. nababahala sila sa dumaraming  bilang ng indibidwal na nakakaranas  demonic posssession sa Poland. Naging inspirasyon nila ang maigting na kampanya ng Vatican na kailangan sa ngayon ang mge exorcists.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here