ANG KATANGIAN NG ISANG TAO BATAY SA KANIYANG ANIMAL SIGN

398

Ang bawat zodiac animal ay may kani-kanilang katangian. 
Ang taon kung kailan ipinanganak ang isang tao ay may katumbas na animal sign na may malaking impact sa kaniyang personalidad. Noong unang panahon pa lamang ay ginagamit na ng mga astrologers ang zodiac sign traits upang ma-predict ang magiging kapalaran ng isang tao. 

Narito ang personality traits ng bawat zodiac animals.

Zodiac AnimalBirth YearsPersonality Traits
Rat…1972, 1984, 1996, 2008…May matalas na pag-iisip, mapamaraan, mahusay mag-adjust.
Ox…1973, 1985, 1997, 2009…Buo ang loob, matapat, maaasahan, masipag magtrabaho
Tiger…1974, 1986, 1998, 2010… Matapang, competitive, unpredictable, may kompiyansa sa sarili 
Rabbit…1975, 1987, 1999, 2011… Malumanay, tahimik, elegante, alerto, mabilis kumilos, maabilidad, may mabuting kalooban, mapagtiis  
Dragon…1976, 1988, 2000, 2012… May tiwala sa sarili, matalino, ambiyoso, masipag  
Snake…1977, 1989, 2001, 2013… Matalino, buo ang loob, may tiwala sa sarili, may pagtingin sa hinaharap, mahusay makipagtalastalasan.  
Horse…1978, 1990, 2002, 2014… Maliksi, mabuti ang loob, tapat sa kaniyang mga sinasabi, aktibo, puno ng energy sa katawan. 
Goat…1979, 1991, 2003, 2015… Maunawain, marunong manindigan,  may pagkabukas-isipan, may simpatiya sa kapuwa  
Monkey…1980, 1992, 2004, 2016… May matalas na pag-iisip, ambisyoso, mahilig sa pakikipagsapalaran. 
Rooster…1981, 1993, 2005, 2017… Mapagmasid, masipag, maabilidad, buo ang loob
Dog…1970, 1982, 1994, 2006… Tapat, loyal, mabuti ang kalooban, maingat sa kaniyang mga ginagawa  
Pig…1971, 1983, 1995, 2007… Tapat sa kaniyang ginagawa, may pagmamahal sa kapuwa, mapagbigay, mahilig sa kasiyahan sa buhay 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here