ANG KATANGIAN NG ISANG TAO AYON SA KANIYANG BLOOD TYPE

1331

Ang dugo ay buhay. Ang likidong ito ay napakahalaga upang dumaloy ang sustansiya sa bawat organ ng ating katawan at mag-function ang ating body system.

         Ayon sa isang isinagawang scientific study and research, madali nating matutukoy o maka-categorize ang karakter, paraan ng pag-iisip, at personalidad ng isang tao ayon sa tinataglay niyang blood type.

Blood Type O—Ang mga may ganitong uri ng blood type ay mga optimistic, mapagbigay at may masayahing pagkatao. SIla ay tapat ay may pagpapahalaga sa prinsipyo at moralidad. Dahil likas na matulungin, sila ay  maraming kaibigan. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng malakas na self-respect, mahina ang tolerance ng mga blood type O sa kawalang respeto na nakikita nila sa kanilang paligid. Sa love, ang mga male blood type O ay reserved, samantalang mga pranka at straightforward ang mga female blood type O.

Blood Type A—Sila ay masikap at mapagtiis. Attracted sila sa mga cozy at malinis na kapaligiran. Likas na malinis sa kanilang tahanan at workplace ang mga blood type A. Likas sa kanila ang pagiging mapagbigay. Handa nilang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sarili. Kahinaan naman ng mga blood type A ang pagdedesisyon. May tendency na sila ay magpadalus-dalos kaya sa huli ay laging nagsisisi. Sa love, ang mga blood Type A ay mabilis ma-fall sa isang tao. Sila ay loyal na kapareha na handang ibigay ang lahat para sa iniibig. Pamilya rin ang prioridad ng mga blood type A. Ang mga kakalikihang daga na may ganitong blood type ay labis kung magpahalaga sa kaniyang pamilya. Handa niyang lunukin ang pride para sa kapakanan ng kaniyang pamilya. Mga perfect wife naman ang blood type A female. Sila ay mga devoted wife na labis na nangangalaga sa kanilang asawa at mga anak.

Blood Type B—Sila ay mga straightforward at may pagka-happy-go lucky. Gayunpaman, hindi matatawaran ang kanilang katapatan lalo na sa mga kaibigan. Tipo na nila hindi manlalaglag ng iba kahit ikapahamak nila. Sa negatibong aspeto, ang mga blood type B ay walang pakialam sa kinabukasan. Gagawin nila ang anumang naisin, at saka na lamang mapagtatanto kung ito ay mali. Ito ang nagbibigay ng masamang impresiyon sa mga taong-daga na may ganitong klase ng dugo. Sa love, ang mga male blood type A ay pihikan sa pagpili ng makakapareha. May tendency sila na maging unfaithful. Gayunpaman, habang nagkakaedad ay unti-unti silang nagbabago tungo sa mabuti. Ang mga female blood type A ay loyal sa kanilang kabiyak at pamilya.

Blood Type AB—Sila ay mga outgoing, active, rational, at independent. Mahusay ang kanilang sense of humor ay kayang-kaya nilang dalhin ang isang sitwasyon gaano man ito ka-awkward. Sa negatibong aspeto, sila ay mga stubborn at self-centered. Tanging hangad nila ay mga bagay na may kapakinabangan sa kanila. Sa love, ang mga kalalakihan na may ganitong uri ng dugo ay may labis na pagpapahalaga sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan naman ay likas na mainitin ang ulo, bagama’t handang magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng kanilang pamilya. 0000000000000

SHARE
Previous articleNBA 73rd season: Toronto Raptors, CHAMPIONS!
Next articleAno ang mga palatandaan na siya ang soulmate mo?
Author/Psychic/Photographer/Blogger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here