Ang Kapangyarihan ng Panaginip

Hindi iyon totoo, ang madalas nating sasabihin kapag nakapanaginip tayo ng hindi maganda. Halimbawa na lamang kapag nanaginip tayong nalalagas ang ating mga ngipin kaya naman para makasiguro tayo ay babalikwas tayo nang bangon upang suriin mabuti kung kumpleto pa ba ang ating mga ngipin. Ang agad kasing papasok sa ating isipan ay iyong masisira ang ating kagandahan o kapogian kapag nalagas ang ating ngipin.

Gayunpaman, hindi ka dapat makampante kapag nakita mong hindi naman nasira ang pisikal mong kagandahan dahil nga ang pagkalagas ng ngipin ay isang babala na may masamang mangyayari sa’yong kapamilya na magdudulot sa’yo ng ibayong sakit at kapighatian.

Kamatayan daw kasi ang kahulugan ng panaginip na ‘yan kaya maaaring may kapamilya kang bigla na lang mamatay Siyempe kahit naman madalas kayong mag-away ng magulang, kapatid, asawa o anak ay hindi mo gugustuhin na siya ay mapahamak kaya gagawin mo ang madalas sabihin ng matatanda na kapag nakapanaginip ka ng nalalagas ang iyong ngipin ay kumagat ka sa kahoy para hindi mangyari ang nasa iyong panaginip. At dahil nga sa takot mong mangyari ang sinasabi ng iyong panaginip ay gagawin mo nasa kasabihan Ito ang dahil sa mahal mo ang iyong pamilya at hindi mo sila gugustuhing mawala sa’yong buhay.

Kaya naman ito ang makapagpapatunay na makapangyarihan talaga ang panaginip natin dahil sa ipinahahayag na minsan ng ating panaginip kung ano ba ang nakatakdang mangyari kaya hindi natin ito dapat di natin ito balewalain. Kung minsan kasi ang mga di natin kayang tanggapin sa ating sarili ay nasa panaginip natin. Kung tayo ay may nakaraan na ibig nating takasan ito ay makikita natin sa ating panagini at hanggang hindi natin iyon hinaharap ay patuloy lang tayong gagambalain ng masasamang panaginip. Samantalang kung masaya at kontento tayo sa ating buhay, asahan mo na ang panaginip natin ay puro magaganda. Hindi mo ba gustong mangyari iyon? Magagawa mo naman kung sisiguraduhin mo na lahat na gumagambala sa’yong isipan ay napagpag mo na.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here