Ang Kapangyarihan ng Gemstones at Crystals: TURQUOISE

264

Mayroong napakalaking enerhiya at kapangyarihan sa isang maliit na piraso ng bato. Dagdag pa rito, ang kapangyarihang magpagaling ng mga gemstones ay makatutulong para magbago ang iyong buhay. 

Ang pagkakaroon ng maling saloobin sa buhay at ang pagdadala ng mga hindi nararapat na dalahin sa buhay ay maaring magdulot ng pisikal at emosyonal na problema sa kalusugan. Dito pumapasok ang nakapagpapagaling na katangian ng gemstones. Ang mga bato at kristal ay may mga kakayahang magkaloob ng suwerte, makapagpagaling at makapagbigay ng tulong sa maraming aspeto ng buhay ng tao. Ang ibang bato ay nakakatulong para bigyan tayo ng enerhiya, ang iba naman ay para masupil ang maling ugali at mayroon pang nakakapagpakalma ng saloobin. 

Ang mga kristal ay kalimitang ginagamit para magliwanag ang kaisipan, nakatutulong din ito sa anumang pisikal na problema, sa meditasyon at nagkakaloob din ng panghalina para sa proteksyon ng sarili o tahanan, sa pagpapagaling o anumang maaaring kailangan ng sitwasyon.

Turquoise
Ang Turquoise ay isa sa pinakamatandang bato na alam ng tao.

Nakatutulong ito sa tao na makatanggap nang mataas na antas ng paggabay at direksyon, gayundin ang buhay na may kagalakan at kasiyahan. Sinasabing ang Turquoise ay bato ng katalinuhan at ispirituwal na paglalakbay. Ito rin ay bato ng kalakasan, mabuti sa napapagod, depresyon o iyong madaling mag-panic. Ang napakaganda sa batong ito ay makatutulong ito na matagpuan mo ang katotohanan. Maaaring sa pagtuklas nito sa iyong sarili sa pamamagitan ng komunikasyon sa ibang tao o kaya naman ay sa koneksyon sa spirit world.
Sa aspetong pisikal, ang batong ito ay kilalang nagpapababa ng acidity level at naglilinis ng katawan. Ito rin ay anti-inflammatory at humahadlang sa viral infections. 
 

Ang Turquoise ay ginagamit sa mga benepisyong ito:
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
– Nakakaalis ito ng pagod at ibinabalik ang pokus sa puso.

– Tinatanggal nito ang epekto ng rheumatism, stomach problems at viral infection
– Nagdaragdag ng paglaki at pagtibay ng muscles 
– May taglay na anti-inflammatory at detoxifying effects
– Tulad ng Amethyst, nagbibigay proteksyon at naglilinis laban sa alkohol, lason, polusyon at x-ray/sun radiation 
– Ang Turquoise ay nagtatrabaho sa throat Chakra na nagpapabuti ng communication skills
– Nagpapalakas at nagpapakalma sa isip at katawan
– Tumutulong labanan ang anorexia, sakit sa ulo, takot
– Nagbibigay ng katalinuhan
– Nangangalaga laban sa negatibong enerhiya 
– Ang pampakalmang kulay ng turquoise ay nagdudulot ng kapayapaan at mataas na enerhiya sa anumang relasyon.

Makikitang napakahusay na bato ng turquoise, subalit siguraduhing tunay na bato ang bibilhin. Kapag bumili nito ay linisin agad ang bato.

Quick Tip :
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ang mga Gemstones ay maaaring gamitin para sa emosyonal at pisikal na pagpapagaling, gayundin sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng isip. Isuot ang iyong mga bato, huwag silang itabi, dahil tatanggalan mo ang iyong katawan ng pambihirang kapangyarihan na taglay ng mga batong ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here