Ang kapalaran ng mga ipinanganak sa zodiac sign na Scorpio para sa 2018

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)

Sa taong ito, ang mga isinilang sa zodiac sign na Scorpio ay magkakaroon ng kapayapaan, katiwasayan habang tinatamasa buhay na anong saya.

Sila rin ay  magkakaroon ng kalayaan na magawa ang anumang gusto nila na halos walang mga hadlang at kung may mga ma-encounter man silang mga  hamon ng kapalaran , tiyak din naman kanilang malalagpasan. 

CAREER– Magandang taon ang  2018 para simulan ang mga naantalang proyekto na pagkakakitaan. Na makikitang mabilis na magagawa na aayon ang lahat ng mga kaganapan sa kung ano ang naging plano.

Sa pamamasukan, bagama’t hindi mabilang ang mga naiinggit wala rin naman silang magagawa para pabagsakin ang mga nasa Scorpio. Kaya, tanggapin ang anumang  gagawing pagkilos ng mga lihim at lantad na kaaway dahil ang hindi nila alam sa taong ito, sa halip na masaktan, ang mga nasa Scorpio ay sasaya pa dahil na rin sa promotions na hindi inasahang mapapasakanila. 

LOVELIFE– Sa nakikitang magandang kilos mo at personalidad, marami ang  magnanasa na maging bahagi ka ng kanilang buhay at numero uno sa hanay nila ay ang mga nabubuhay sa kalungkutan. Dahil mas magandang suriin munang mabuti kung sino at ano ang  klase ng magkakagusto.

Sa mga may mga karelasyon na, inaasahan na walang gaanong magiging problema at kung ang kanilang karelsyon ay nakitang hindi na mabuti o hindi na matino , ang kanilang kapalaran o ang nasa Scorpio ay aalalayan ng kanilang kapalaran upang makaiwas sa nasabing hindi mabubuting karelasyon. 

HEALTH – Magandang kalusugan,ligtas sa anumang mahihirap at mabibigat na karamdaman  . Ang taong din itoy year of healing para sa mga isinilang sa zodiac sign na Scorpio. Mula sa simpleng sakit at kahit na ang mga karamdamang ang mga doktor ay nahihirapan ay kusang gagaling. Kaya sa  2018 ay nagbabalita rin ng matibay at malakas na pangangatawan. 

DAGDAG KAALAMAN– Dahil sa matiwasay at mapayapang buhay ang  regalo ng year 2018 sa mga nasa Scoprio, mas maganda magkaroon ng lakas ng loob na lalo pang paunlarin ang kabuhayan. 

Sa unang bahagi ng 2018, mararamdaman na agad ang pagganda ng kapalaran. Sa month of March, ang mga suwerte ay mag-uuna-unahan na ring magsipasok sa kapalaran. Dahil dito, tulad ng nasabi sa itaas, darami ang mga maiinggit pero wala silang magagawa na pigilan ang mga suwerte na nakalaan para sa mga nasa Scorpio. 

Sa kalahatian ng taon,magkakaroon ng panandaliang  pagbagal ng ikot Gulong ng kapalaran,  magkaganunman, ito ay simpleng pagsasabi lang na kumukuha ng mas malakas na buwelo ang malalaking suwerte para malubos ang kanilang kagalakan. 

Sa kabuuan, ang taong  2018 ay huhusgahan ng  masaganang buhay at masarap na buhay na dumapo sa kanila  na  sa matagal na panahon ay hindi pa nila nararanasan.  Kaya ang payo,  magpasalamat sa nasa Itaas  na mas magandang isabuhay sa pagbibigay ng mga grasya at biyaya sa mga taong magiging bahagi ng kanilang buhay.

SHARE
Previous articleMapagbigyan lang ang luho ng pamilya
Next articleAng kahulugan ng nanganganak
Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here