Ang Kapalaran ng mga Ipinanganak Sa Zodiac Sign na Aries para sa Year 2018?

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)

Sa year 2018 , ang mga ipinanganak sa zodiac sign na Aries ay  makikitang  magkakaroon ng maganda at  kapaki-pakinabang na mga desisyon para mas maabot ang mga ambisyon. Ang mga bagay na hindi mahalaga ay  babalewalain na at itatapon ng hindi na makagulo sa mga pagpaplano. Sila rin ay mas magiging mature  at  seryoso na makamit ang  success na mas lalong nagbibigay sa kanila ng kakaibang  lakas at sigla.

Ang planetang Saturn at Jupiter ay papabor sa kanilang mga pagsisimula sa mga proyektong magpapaunlad sa kabuhayan.  Na  aalalayan sila ng pwersa ng dalawang nasabing planets hanggang sa  kumpletong matupad ang kanilang mga gustong magawa sa buhay nila.

Habang lumalakad ang mga araw  sa taong 2018, magsasakripisyo sila sa ilang  pansariling saya at ligaya at ang kanilang pagsasakripisyo ay hindi mauuwi sa wala dahil ang mga ito mismo ang magiging dahilan ng kanilang mga pananagumpay.

sunggaban  agad ang naggagandang oportunidad na nasa kanilang harapan . Kaya, lakas ng loob  at tapang  nakikitang susi nila sa tagumpay sa year na ito, 2018.

Pagbabago ! Pagbabago ! Pagbabago! As in, many changes na magaganap sa buhay nila na ang pagbabago ay ang pagpalis sa dati at pagkakaroon ng bagong magagandang kapalaran.

CAREER– Sa taong  2018 , kikilos ang gulong ng kanilang kapalaran  na labis nilang ikasasaya dahil sa damang –dama nila ang pagganda ng  kanilang career. Magkaroon ng mga balakid o hadlang , ang mga ito ay madaling mareresolba dahil sa lalabas ang magagandang katangian ng mga nasa Aries na tatalo sa mga pagsubok na kanilang makakaharap .

Ang planet na Jupiter ay bibigyan sila ng lakas para maimpluwensiyahan ang mga nakakataas at may mga katungkulan para sila ay paboran.

Makakaasa ang mga nasa Aries ng  promotions o pagtaas ng ranggo  sa taong ito, 2018.

LOVELIFE –  Sa year na ito, 2018, ang mga  wala pang asawa ay pwedeng –pwedeng magpakasal na dahil umaayon ang taong 2018 sa magandang marriage life para sa mga nasa Aries. Ganundin para sa binata at dalaga, sila ay makikitang  makakadama ng pag-ibig sa mga nakakatulong sa kanilang mga ambisyon. Samantala ,  ayawan o lalayuan nila ang mga kasalukuyang karelasyon na  mga pabigat lang sa kanila at mga hadlang sa  katuparan ng kanilang mga ambisyon.

Ang buwan ng  March hanggang June,  2018 ay   magandang panahon para sa pagpapakasal dahil ang blessings ng kapalaran ay mapapasakanila. Ang buong taon naman ay pabor para sa  pagmamahalan o pagsisimula ng mga bagong relasyon.

Sila ay pinapayuhan na  ang sundin ay ang sarili nilang damdamin na ang ibig sabihin, hindi sila dapat na maimpluwensayahan ninunan sa larangan ng pakikipagrelasyon.

HEALTH–  Sa taong  ito , 2018, ang kalusugan ng mga nasa Aries ay nasa –excellent kondisyon. Magkaganunman,  ang sobrang pagpupuyat ay hindi makakaganda para sa kanila ganundin ang ang mga bisyo at  kakulangan sa ehersisyo ay  dapat nilang ikunsidera.

Ang hindi nakikitang pwersa ng planet na Uranus ay pwedeng  magpahina ng kanilang katawan at para sa kaalaman ng lahat ang hindi nakikitang pwersa ni Uranus ay ang  hindi magandang epekto ng   hindi  pagkakaunawaan sa pagitan ng minamahal at ng malalapit sa kanila.

Higit sa lahat, pahinga at pagre-relax ang  susi para manumbalik ang lakas at sigla.

DAGDAG KAALAMAN- Sa buong  taon ng 2018, ang planets na Saturn at Jupiter ay makikitang may malaking  maitutulong sa mga nasa Aries na may mga ambisyon at mga pangarap sa buhay. Ang dalawang planets na nabanggit ay magdadala ng kasagaan sa lahat ng nasa Aries.

Ang  mga unang bahagi ng taong 2018  ay sobrang demanding para sa kanila dahil sa  ang mga bagong proyekto ay sa panahong ito magsisimula. Pinag-iingat sila sa malalayong biyahe o  sa mga pamamasyal na walang kinalaman sa kanilang mga hanap-buhay o negosyo.

Nasa todong lakas ang kanilang mga suwerte sa months of April hanggang September ,2018.

Ang pagtulong sa kapwa ay isa sa mahahalang susi nila  para lalong pagpalain at bendisyunan sila ng langit.

SHARE
Previous articleMay ‘sakit’ ang dyowa kaya gustong hiwalayan
Next articleBitcoin sa Pilipinas
Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here