ANG KAHALAGAHAN NG RELIHIYON

Religious man praying inside a church

Sadyang may mga taong kinokondena ang kanilang kapwa na relihiyoso. Na bakit pa raw nagsisimba o sumasamba kung paglabs ng kapilya o simbahan ay gagawa rin lang naman uli ng kasalanan.

Walang kuwenta na raw ang relihiyon sa buhay ng tao dahil hindi rin daw umano sinusunod ng mga tao ang utos ng Diyos.

Tama ba ang kanilang katwiran dito o testimonya lamang ng mga taong baliktad ang isip?

Mali po. Kung pinupuna ng ilan ang kanilang kapwa na sa kabila na gumagawa ng kasalanan at nakuha pa ring magsimba na ito raw ay isang pagpapaimbabaw.

May karapatan po ba tayong humusga sa ating kapwa pagdating sa mga bagay na ito. ‘O hayaan nating ang Panginoong Diyos ang humusga sa ating kapwa?

May isang eksena o tala sa Biblia ang kagaya nito. Sinupla ng ating Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo na siyang nag-iingat at nagtuturo ng mga kautusan ni Moises sa sinagoga kung saan ginagawa noon ang pagsamba.

Hinuhusgahan nila ang mga taong nagsisimba o sumasamba na walang kabuluhan daw ang kanilang paglilingkod dahil bumabalik sila sa (mga Hudyo) sa paggawa ng mali at kasalanan.

Ano po ang punto sa kanila ng ating Tagapagligtas? Sinabihan sila na mga paimbabaw o mga palalo. Bakit? Dahil sa kabila na sila ang nagtuturo at nakakaalam ng mga kasulatan ay sila ang hindi gumagawa ng mabuti.

Mas pinapag-uumanhinan pa ang mga ordinaryong taong mga mananamba lamang na kahit mga makasalana’y nakuhang magsisi at magbagong buhay. Na kanilang tinatalikdan ang kanilang likong pamumuhay.

Oo nga’t ang isang taong sumamasamba o nagsisimba tuwing linggo ay sabihin pa nating makasalanan. Pero, wala tayong karapatang pangunahan ang Diyos na husgahan ang taong iyon. Na siya’y lalabas na paimbabaw. Tandaan na anuman ang relihiyon mo… kanya… nila… ay maiging magsimba o sumamba dahil napapabanal ang isang taong makasalanan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here