ANG HIWAGANG MANGYAYARI SA IYO KAPAG IKAW AY NAUPO SA ISANG MADILIM NA SILID

260

Dumarating sa punto na tayo ay napupuno ng mga alalahanin at problema.

        Kapag ang isang tao ay puno ng alalahanin sa kaniyang isip, nawawala ang kakayahan niyang makapag-isip ng wasto.

        Dito papasok ang kahalagahan ng pagninilay (meditation) o pananalangin. Matutulungan ka nitong mapagbulay-bulayan ang mga senaryo sa iyong buhay at kung paano mo ito sosolusyunan o haharapin.

        Kung ikaw ay may pinoproblemang malaki, o gusto mo lang makapag-isip ng tama, sa halip na magmukmok ka o idaan ito sa pag-inom ng alak, makabubuti na manahimik ka lang muna. ©PhilippineOne.com

        Malaki ang maitutulong upang maging klaro ang iyong kaisipan sa pag-upo o paghiga sa isang madilim na silid. Dito ay walang kahit anong makagagambala sa iyo. Sa ganitong paraan ay makapagninilay kang mabuti.

        Manalangin ka. Kausapin mo ang iyong sarili. O manahimik. Nasa sa iyo ang gagawin. Ang mahalaga ay naka-focus ka muna sa iyong sarili.

        Mapapansin mo na unti-unti ay magiging malinaw sa iyo ang lahat ng mga bagay-bagay. ©PhilippineOne.com

        Isa itong psychological trick. Ang ating utak ay kahalintulad rin ng isang computer system. Kapag ang computer ay napuno ng files o program, ito ay nagha-hang. Upang mapanumbalik ang bilis ng proseso nito, kailangan mo itong i-restart.

        Ganito rin ang utak. Ang pag-upo o paghiga sa isang madilim na silid ay parang pagri-restart mo ng iyong utak upang makabuo ka ng mga bagong kaisipan at ideya.

        Subukan ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here