ANG HALAMANG MAY KATUMBAS NA SUWERTE KUNG AALAGAAN SA LOOB NG BAHAY

8295

Ang peace lily ay isa sa magandang indoor plant para sa bahay. Sopistikada ang dating nito at tiyak na pagagandahin ang ambiance ng isang tahanan.

        Ang peace lily ay hindi lamang ornamental. Nakatutulong ito upang mapabuti ang kalidad ng hangin. Napi-prevent nito ang asthma, headaches, chronic illness, cancer, at iba pang karamdaman. Nakapagdi-detox ito ng iba’t ibang toxic sa hangin tulad ng formaldehyde, benzene, at carbon monoxide. Nililinis rin nito ang hangin mula sa usok ng sigarilyo, pintura, at iba pang air pollutants.

May kakayahan ang Peace Lily na pasaganahin ang kabuhayan, kaisipan, at kalusugan ng isang tao.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here