ANG GYPSY MONEY RITUAL NA MAGBIBIGAY SA IYO NG MARAMING SALAPI

1377

Subukan ang Gypsy ritual na ito upang maka-attract ng pera sa pang-araw-araw at makapaghatid ng kasaganaan sa pangmatagalan.

Kumuha lamang ng isang bowl o mangkok na ceramic at tatlong barya in any denomination.

 Ilagay ang bowl sa salas. Pagkatapos ay hawakan ang barya.

Ang gamiting panghawak ay iyong kamay na lagi mong ginagamit.

Habang hawak mo ang mga barya ay sambitin ang mga sumusunod nang tatlong beses: “Trinka, trinka, mapagbigay at maawaing espiritu. Padaluyin mo ang pera sa akin. Maraming salamat, Trinka!”

 Para sa iyong kaalaman, si Trinka ay isang helpful spirit na pinaniniwalaan ng mga gypsy na nagbibigay ng pera. Pagkatapos mong masambit ang dasal, ilagay ang pera sa bowl.

Ulitin ang ritual tuwing umaga, sa loob ng limang araw. Pagkatapos ng limang araw, isang beses na lamang kada linggo mo gagawin ang rituwal. Puwede kang magsimula sa kahit na anong araw, basta sa umaga mo gagawin ang ritual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here