Ang ‘Demonyo’ sa Tarot Card

Tulad ng sinasabi ng ‘The Devil’ sa tarot card ay hindi magiging maganda kung ito ang mabubunot mo. Ibig kasing sabihin nito ay marami kang negatibong  emosyon na kinikimkim sa’yong dibdib at hindi mo ‘yan mapapawalan kapag hindi mo tinanggap nang maaga na hindi na pa sa’yo iyon. Halimbawa na lang, ikaw ay ipinanganak ng … Continue reading Ang ‘Demonyo’ sa Tarot Card