Ang ‘Demonyo’ sa Tarot Card

Tulad ng sinasabi ng ‘The Devil’ sa tarot card ay hindi magiging maganda kung ito ang mabubunot mo. Ibig kasing sabihin nito ay marami kang negatibong  emosyon na kinikimkim sa’yong dibdib at hindi mo ‘yan mapapawalan kapag hindi mo tinanggap nang maaga na hindi na pa sa’yo iyon.

Halimbawa na lang, ikaw ay ipinanganak ng sunod sa luho. Lahat ng gusto mo ay ipinagkaloob sa’yo pero ang mga biyayang napunta sa iyong mga kamay ay hindi mo pinakaingatan, biglang naglaho. Anong gagawin mo? Sabi ng ‘the devil’ sa’yo, ito ay iyong isang bahagi ng pagkatao mo na hindi mo kayang tanggapin na nabigo ka. Gayunpaman, kailangan mong paglabanan ang ‘the devil’ na namamayari ngayon sa’yong pagkatao. Kung hindi kasi’y lalo ka lamang maliligaw ng landas.

Kaya, kung nais mong mapaglabanan ang ‘the devil’, matuto kang magpakumbaba at tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay matutupad. Kung minsan kasi, gusto mo lang makuha ang mga bagay dahil natatakot kang hindi ka na irerespeto kung lahat ng kapangyarihan at yaman mo ay mawawala. Kung nais mo talagang mapanindigan ang iyong estado ay maiisipan mo ang gumawa ng mali. O kung hindi man ay magpatangay ka sa labis na emosyon na magbibigay sa’yo ng sobrang kalungkutan at pagkabigo.

Akala mo ba ay magagawa mo ring magtagumpay kung ipagpipilitan mo pa ang mga bagay na hindi sa’yo? Hindi! Sa katunayan ay paulit-ulit ka lang mabibigo. Ang pinakamainam mo talagang gawin ay tumanggap ng pagkatalo. Kapag napuno ng positibong pananaw ang iyong puso ay magsisimula na ring pasukan ng suwerte ang iyong buhay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here