ANG DAKO KUNG SAAN MAGAGANAP ANG “ARMAGEDDON”

Ravenson Biason

Ang terminong ‘Armageddon’ ay nakatala lamang ng isang beses sa Biblia sa aklat ng Apocalipsis 16:16. Nakasaad din sa naturang aklat ng Apocalipsis na ang naturang pangyayari’y ay magaganap sa Ikalawang Pagparito ng Panginoong Jesucristo.

Sa araw ding yaon ay makikisagupa ang hukbo ng mga banal sa pangunguna ni Arkanghel Miguel laban sa hukbo ng diyablo o si Satanas. Ang hukbo ni Satanas ay ang puwersa ng Gog at Magog na sasagupang gaya ng buhangin sa dagat ang bilang nila.

May ilang nagtatanong lalo na sa isang natatanging digmaan sa pagitan ng puwersa ng kalangitan sa pangunguna ni arkangel Miguel laban sa hukbo ng diyablo o ni Satanas, saan nga ba magaganap ang Armageddon event sa araw ng Paghuhukom? Kung sasangguniin ang aklat ni Zecharia Sitchin na ‘The End of Days’. Sinasabi sa naturang aklat na hindi mga pangkaraniwang sandatang pandigma ang gagamitin para sa digmaan.

Ang mga sandatang gagamit’y ay hindi pa nagagamit o nakikita ng sangkatauhan. Ngunit, nariyan ang paggamit ng nuclear weapons, lasers, at kagila-gilalas na armas na mula sa langit.” (The End of Days pg 67-68). Ang pook o dako na kung saan magsasagupa ang hukbo Ng Diyos at ni Satanas para sa huling digmaan ay sinasabing sa dako ng Megiddo o sa bundok nito. Ito ay matatagpuan sa Holy Land, sa pusod ng ng Lambak ng Jezreel— kung saan ang mga Israelita’y nakipaglaban ng maraming pakikibaka laban sa kanilang mga kaaway. (Josue 12:7-8, 21 Hukom 4:14-16, 2 Hari 9:27, 2 Hari 23:29-30).

Maging ang Students of Bible ay batid na rin kung saang dako magaganap ang napakatinding digmaan. Naniniwala sila na malapit na itong maganap.

Ang Armageddon ay totoo, sadyang magaganap. Ito’y mas matindi pa sa anupamang digmaan sa kasaysayan. Ito ay hindi magtatagal at sandalian lamang magagapi ang hukbo ng diyablo. Pupuksain din sila pagdating ng paghuhukom,”  pahayag ni Eric H. Cline, Assistant Professor of Archaeology and Ancient History, Dept. of Classical and Semitic Languages sa The George Washington University.

“ARMAGEDDON”, isang English translation ng Hebrew word na ‘Har Megiddo’, na literal na nangangahulugang “Bundok ng Megiddo”. (The Encyclopedia Britannica 1968 Edition, Vol 2, pg 417). samakatuwid, sa bansang Israel magaganap ang sagupaang ito pagdating ng araw ng kawakasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here