Ang Dahilan kung bakit Maraming Pera ang Taong Cancer

Kapag kasi ang Taong Cancer ay may trabahong kailangang tapusin ay buong puso niyang ginagawa. Ibig kasi niyang maging magandang-maganda iyon, hindi lang para ma-satisfied ang kanyang boss kundi pati na rin ang kanyang sarili. Kaya naman, siya ang tipo ng taong na mas nagagawang mahusay ang kanyang trabaho kapag siya ay nag-iisa. Iyon ang dahilan kaya maraming Taong Cancer ay matagumpay sa kanilang trabaho.

Anu-anong trabaho ang swak sa kanila? Tulad ng sinabi ko kanina, ang taong Cancer ay mas nakapagtatrabaho kapag sila ay nag-iisa kaya naman bagay na bagay silang maging manunulat, cook,gardener, nurse at pwede rin namang negosyante. Basta siya iyong nagtatagumpay dahil sa sarili niyang kakayahan at diskarte.

Marahil nagtataka ka kung bakit sinasabi kong maraming pera ang Taong Cancer gayung simple lang naman ang kanilang trabaho at hindi talaga iyong propesyon na malaki ang kita. Ang dahilan, eh, wala ‘yan sa dami ng perang dumarating sa’yo kundi kung ano mo pangangalagaan ang salapi na iyong natatanggap. O, hindi ba marami sa atin na malaki ngang kumita pero mami pa ing utang dahil nga sa gastador siya o hindi marunong humawak ng pera?

Ang Taong Cancer ay hindi tulad ng iba na ubos biyaya. Mas gusto niya iyong palagi siyang nakapagtatabi ng pera. Inisip kasi niya ang maaring mangyari bukas kaya naman palagi siyang nag-iipon. Ibig niya ring lumago ang kanyang pera kaya kaysa gastahin niya sa walang katuturang bagay ay minamabuti niyang mag-invest. Kalimitan ay bumibili sila ng bahay at lupa o kaya naman ay bumibili sila ng stocks para araw-araw ay nakikita nilang lumalago ang kanilang pera.

Ikaw, Taong Cancer ka ba?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here